Den 30 maj omkom en 51-årig broarbetare på Svevia i en arbetsplatsolycka i Piteå. Mannen skulle byta ut ett broräcke på Bergsviksbron när han föll ned i vattnet.

Enligt Svevias anmälan till Arbetsmiljöverket ska den omkomne mannen ha använt säkerhetssele vid olyckstillfället. Selen ska ha varit fastkopplad på en del av broräcket som gav vika och föll ned i vattnet.

Slår ned på arbetsmiljöarbetet

Efter olyckan har Arbetsmiljöverket inspekterat Svevias arbetsmiljöarbete och funnit flera brister.

Svevia ska bland annat ha saknat fungerande rutiner för undersökning och riskbedömning vid reparation av broräcken. Man ska inte ha bedömt risker och dokumenterat åtgärder inför arbetet då olyckan skedde.

Saknade räddningsplan

Svevia ska även ha brustit i att kontrollera att den personliga fallskyddsutrustningen används rätt. Det ska också ha saknats en räddningsplan som beskriver hur räddning ska ske vid en olycka med fallskyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket ställer nu flera krav på förbättringar i arbetsmiljöarbetet.

Huruvida olyckan kunde ha förhindrats är ännu oklart. Arbetsmiljöverkets inspektörer kan inte uttala sig om fallet då det råder förundersökningssekretess.

Utredning pågår

Enligt Madeleine Wahter, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Umeå, behöver inte de brister som har framkommit betyda att Svevia är ansvariga för olyckan.

Inspektionernas resultat vägs in i myndighetens utredning av olyckan.

– Vi gör en utredning utifrån inspektionerna och den informationen vi får från arbetsgivaren. Innan vi har beslutat hur vi ska göra kan vi ändå ställa krav på förbättringar, säger Madeleine Wahter.

Inte tagit ställning

Arbetsmiljöverket har ännu inte tagit ställning till om en åtalsanmälan ska göras mot Svevia.

För Sekotidningen bekräftar åklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att förundersökningen av olyckan fortfarande pågår.

– Vi väntar på besked från Arbetsmiljöverket, säger han.

Svevia: Behöver åtgärda brister

Svevia fortsätter att utreda olyckan och ser över arbetsmiljöarbetet, enligt kommunikationschefen Sofia Eriksson.

– Vi tittar på det som fungerar väl i vårt arbetsmiljöarbete. Sedan behöver vi kika på de brister som behöver hanteras och åtgärdas, säger hon.

”Får inte hända igen”

Hon poängterar att Svevia även avvaktar Arbetsmiljöverkets och Polisens utredningar.

– Vi har ett fungerande arbetsmiljöarbete i stort, det är en av våra absolut viktigaste uppgifter. Men med tanke på det som har hänt, finns det förändringar vi måste göra, säger Sofia Eriksson.

Den senaste tiden har Svevia arbetat intensivt med krishanteringen och att få medarbetarna att känna sig trygga.

– Men det här ska inte hända och får inte hända igen, säger Sofia Eriksson.