750 miljoner kronor som var avsatt för järnvägsunderhåll flyttas över till vägunderhåll i regeringens budget för nästa år.

Enligt regeringen drabbas inte järnvägsunderhållet eftersom Trafikverket inte kan använda pengarna förrän om flera år.

Trafikverkets bedömning är att det inte går att planera in mer underhåll eftersom det är så mycket trafik i spåren och pågående underhållsarbeten.

Få järnvägsentreprenörer

Det finns också för få järnvägsentreprenörer som kan utföra jobben och de som finns har fullt upp, säger presschefen Bengt Olsson.

 – Vi hade en dialog redan med förra regeringen för att se om vi kunde omfördela någonting till vägsidan. Pengarna behövs minst lika mycket där just nu, säger han.

Porträttbild på en leende Bengt Olsson i ljusblå skjorta och mörkblå tröja.
Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Inga avbrutna projekt

Akuta underhållsinsatser på järnvägen och pågående projekt påverkas inte, försäkrar Bengt Olsson. Han poängterar att järnvägsunderhållet har ökat kraftigt de senaste tre åren och fortsätter att öka.

Nästa år beräknas 15 miljarder kronor gå till järnvägsunderhåll, att jämföra med 9 miljarder kronor 2020.

Vilket ansvar har Trafikverket i att 750 miljoner kronor trots allt inte har kunnat nyttjas för järnvägsunderhåll?

– Trafikverket försöker göra långsiktiga planeringar efter bästa förmåga med den information vi har. Under året som gick märkte vi att vi kommer ha väldigt svårt att få ut den volymen pengar i rena underhållsinsatser på svensk järnväg, säger Bengt Olsson och tilllägger:

– Därför skulle det få bättre effekt för svenska transportsystemet att lägga summan på underhåll för vägsidan.

Järnvägsentreprenör: Extremt oroad

Beskedet om de 750 miljonerna kom som en chock, beskriver Tomas Sjöblom, vd för järnvägsentreprenören Rallarsving.

– Jag blev extremt oroad när jag hörde på radio att 750 miljoner skulle försvinna, säger han.

Enligt Tomas Sjöblom är det Trafikverkets uppgift att se till att det till exempel finns tider för att stänga av och underhålla spåren.

– Hur är det ställt egentligen när Trafikverket som ska ha ansvaret inte ens kan hantera de pengar som kommer från politikerna?

Som det ser ut i nuläget kommer hans företag inte att påverkas av beskedet.

Infranord: Inga förändringar

Inte heller Sveriges största järnvägsentreprenör, Infranord, ser ut att beröras eftersom det enligt Trafikverket handlar om en engångssumma som inte kunnat användas.

Det förklarar Cecilia Granath, kommunikationschef vid Infranord.

Har ni någon kommentar till att 750 miljoner kronor trots allt inte går till järnvägsunderhåll?

– Självklart tycker vi att det ska gå mycket pengar till järnvägen och dess underhåll. Vi ser också att det finns ett stort behov av underhåll, men Trafikverket måste ju planera utifrån sina förutsättningar, säger Cecilia Granath.

Infrastruktursatsningar på järnvägen 2022–2033

I juni 2022 presenterade den socialdemokratiska regeringen sin infrastrukturplan för 2022–2033. Då aviserades det att 437 miljarder ska läggas på utveckling av transport­systemet, en fyrspårig järnväg mellan Uppsala–Stockholm, Norrbotniabanan och höghastighetsbanor för järnväg.

Dessutom skulle järnvägsunderhållet få 165 miljarder och vägunderhållet 197 miljarder.

Denna plan kommer nu att ses över och sannolikt justeras. Den nya regeringen och SD är till exempel överens om att inte fullfölja planen för höghastighetsbanor.

I regeringsförklaringen framgick det att satsningar på järnvägen i första hand ska underlätta för arbetspendling och godstrafik, som stärker jobb och tillväxt.