På Mälartåg och Stockholms pendeltåg, som körs av den Hongkongbaserade operatören MTR, måste lokförare bli körlärare. Det gäller alla som har varit förare i tre år. 

Kritiken är stor mot detta bland lokförare som upplever stress av att ha elever och att resenärernas säkerhet därmed äventyras.  

– Det är krävande att ha en elev. Det krävs en helt annan koncentration och att vara pedagogisk. Alla lokförare vill inte bli det, säger Anna Bergström, lokförare och ordförande för Sekos lokala fackklubb på Mälartåg. 

Kan bli uppsagd

Hon tänker inte ta emot elever och befarar nu att bli uppsagd.  

– Om man vägrar så anser arbetsgivaren att kraven på att vara lokförare inte uppfylls, säger Anna Bergström.  

Hon har tidigare arbetat på Transdev, som körde Upptåget fram till att MTR tog över trafiken på sträckan. På Transdev var det frivilligt att vara körlärare.  

– Det var till och med så att lokförare fick söka till arbetsgivaren för att bli körlärare, säger Anna Bergström. 

”Hot om repressalier”

Hon är även kritisk mot att MTR inte har förhandlat med lokala facket om kravet på att vara körlärare.  MTR menar att det står i yrkesbeskrivningen att förare ska vara körlärare på Mälartåg.  

En lokförare på Stockholms pendeltåg, som vill vara anonym, upplever att MTR nedmonterar säkerheten.  

– Att med tvång och hot om repressalier få lokförare att ha elev. Det går stick i stäv med den svenska järnvägsmodellen där högsta säkerhet ska gälla, säger lokföraren till Sekotidningen. 

På Stockholms pendeltåg slöt Seko en överenskommelse med MTR i fjol. Den innebär att alla lokförare får 1 000 kronor extra i lön när de är körlärare, och att man får högst vara körlärare fyra gånger per månad.  På Mälartåg får lokförare 200 kronor extra per dag.

MTR: Frivillighet räcker inte till

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR, förklarar att tvånget på Mälartåg och pendeln är nödvändigt. 

”Med den nationella bristen på lokförare och vår historiskt stora utbildningsinsats ser vi tyvärr att frivillighet inte räcker till”, skriver han i ett mejlsvar.  

MTR har utökat platser på lokförarutbildningar för att lösa personalbristen.  

”Ju fler handledare vi är desto snabbare kan vi ta emot nya lokförare och i förlängningen blir det färre tillfällen för varje handledare att ha med en elev. ” 

”Tar det på stort allvar”

Hur ser MTR på att lokförare upplever sig stressade av att ha en elev i hytten, och att resenärernas säkerhet äventyras?  

Vi är medvetna om att den typen av synpunkter har framförts och vi tar det på stort allvar”. 

Finns det möjlighet till undantag från att vara körlärare om man upplever att det finns en säkerhetsrisk? 

”Vi har inför den här förändringen riskbedömt att ha elev med i hytt, och alla våra handledare får den nödvändiga utbildningen och stöd som krävs för att kunna vara en bra handledare för lokförareleverna på ett säkert sätt”, skriver Niklas Ekström.