Hongkongbaserade MTR har haft Stockholms pendeltågstrafik sedan 2016.

Enligt avtalet med Region Stockholm finns det en så kallad option, en möjlighet för regionen att förlänga avtalet fram till och med 2030.

Under våren 2023 utredde Trafikförvaltningen den möjligheten, och kom fram till att kontraktet inte ska förlängas, och i stället avsluta kontraktet redan 2026. 

Ny operatör tar över i mars

Men nu har Trafikförvaltningen fattat ytterligare ett beslut, kontraktet hävs redan nu och SJ tar över pendeltågstrafiken i mars 2024.

Enligt Trafikförvaltningen har pendeltågstrafiken inte fungerat det senaste året. Det har varit alltför många inställda avgångar.

”Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt”, säger David Lagneholm, vd vid SL och förvaltningschef vid Trafikförvaltningen, i ett pressmeddelande.

”SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet”.

Rainer Andersson, vice ordförande Seko Pendelklubben, gläds åt nyheten.

– Personalen är förbannat jävla lycklig. Det kan man inte sticka under stol med. Många kommer fira det här, säger han.

Seko Pendelklubben: Reser frågor

Fackklubben organiserar främst stationsvärdar, men även tågvärdar som ännu är kvar i pendeltågstrafiken.

De har varit mycket kritiska till MTR som arbetsgivare, framför allt eftersom bolaget gick med på att ersätta över 400 tågvärdar med kameror.

Även lokförare har under en längre period protesterat mot avvecklingen av tågvärdar, då säkerheten ombord pendeltågen enligt dem försämras.

– Det här reser självklart en mängd frågor. Kommer den nya operatören att acceptera det försämrade säkerhetsläget med tåg utan tågvärdar?

Enligt Trafikförvaltningen ska samtliga anställda följa med över till den nya operatören SJ.

SJ:s vd: Väldigt stort ansvar

Monica Lingegård, vd på SJ, säger att tågbolaget är måna om att återskapa förtroendet hos resenärerna och medarbetarna på Stockholms pendeltåg.

– Vi är hyggligt ödmjuka inför uppgiften. Det är ett väldigt stort ansvar. Jag är inte naiv. Jag tror det här kommer ta tid, säger hon till Sekotidningen. 

På frågan om SJ ska återinföra tågvärdarna på pendeln svarar Monica Lingegård att det är upp till det politiska styret i Region Stockholm att avgöra. 

– Beslutet är inte ändrat. Det är inte vårt beslut. Det är ett beslut som Trafikförvaltningen har fattat. 

SJ har kontraktet på två år, och avtalet kan sedan förlängas max två gånger, ett år i taget. 

Monica Lingegård nämner att SJ värderar att ha ett nära samarbete med facket och skyddsorganisationen. 

– Det kommer vi fortsätta att ha nu när vi välkomnar hela MTR-verksamheten in i SJ.