Sedan 2016 sköter SJ drift och underhåll av Tåg i Bergslagen. I höstas hoppade SJ av avtalet i förtid. Nu upphandlas en ny operatör för att börja köra tågen 2024.

Seko riktar stark kritik mot upphandlingen. Det finns inget krav på att den nya arbetsgivaren ska ta över personalen.

– Det innebär att alla får söka om sina jobb. Men vem söker ett jobb utan att veta vilket kollektivavtal som ska gälla? säger Martin Alnebring, ordförande för Seko Spårtrafik.

Oro för personalbrist på tåg

Han drar en parallell till tågtrafiken i Mälardalen, när MTR tog över trafiken från SJ. Då fick många tåg ställas in på grund av personalbrist.

– De som har gått till MTR Mälartåg i efterhand gick först inte dit förrän kollektivavtal och alla förutsättningar fanns på plats, säger Martin Alnebring.

Nu befarar Seko att Tåg i Bergslagen kan drabbas av personalbrist.

– En ny operatör kommer att stå inför att man inte har personal när trafiken väl drar i gång. En situation som är skapad av ansvariga politiker, säger Martin Alnebring.

”Trodde det var praxis”

När Sekotidningen kontaktar Tåg i Bergslagens styrelseordförande, Tommy Levinsson (S), känner han inte till att det saknas ett krav på verksamhetsövergång i upphandlingen.

– Det där en fråga vi inte har diskuterat i styrelsen. Vi har haft vissa saker vi ska tänka på, men det här trodde jag var praxis i branschen, säger Tommy Levinsson.

Han är medveten om att det finns personalbrist bland exempelvis lokförare.

– Vi har ett stort problem i branschen och då borde man såklart ha tänkt på att ställa de har kraven, säger han.

Därför inget personalkrav

Enligt Mats Eklund, projektledare för upphandlingen, var det inte möjligt att ställa ett krav om verksamhetsövergång.

Detta då Tåg i Bergslagen med nuvarande avtal inte har tillgång till uppgifter om personalen som är en förutsättning för detta.

– I den upphandling som vi gör nu har vi ställt krav på att vi vid avtalsslut säkrar rätten till sådana uppgifter. Det gör det möjligt att ställa krav om verksamhetsövergång vid nästa upphandling om det blir aktuellt, säger Mats Eklund.