Dryga 50-talet Sekomedlemmar inom tågbranschen samlades utanför förbundskontoret i centrala Stockholm vid lunchtid på fredagen.

Med tal och banderoller framförde de sitt budskap till Sekos förbundsledning: Vik inte ner er!

Medlemmarnas oro handlar främst om att Seko så tydlig tonat ner kravet på förbud mot ensamarbete på tåg i sitt strejkvarsel.

– Å våra medlemmars vägnar vill vi se att Sekos förbund inte viker sig med mindre än att våra avtalskrav går igenom i sin helhet i förhandlingsbordet. Eller konflikt. Seger eller konflikt, säger Göran Lind, vice ordförande för SJ:s lokförare i Stockholm.

Fokuserat på schemaläggning

Seko har fokuserat på schemaläggning och arbetstidsförkortning i sitt strejkvarsel. Förbud mot ensamarbete finns med, men är nedtonat.

Många har även reagerat på att företrädare för förbundsledningen i media gått ut med att det inte är ett prioriterat krav.

Många medlemmar tycker däremot att frågan är mycket viktig. Bland annat gick pendeltågsförarna i Stockholm att gå ut i vild strejk tidigare i år på grund av att man plockar bort tågvärdarna från pendeltågen.

En av dem som strejkade då var Nils Westberg Ahlmark. Han beskriver manifestationen som ett sätt att stötta förhandlingsdelegationen gentemot Seko centralt.

– De indikationer vi får är att förhandlingsdelegationen driver alla kraven lika hårt, medan förbundsstyrelsen är tydliga med att alla krav inte är lika viktiga.

”Kan inte stötta min lokförare längre”

Även tågvärdar är oroade över att kravet tonas ner.

Marta Aguirre, tågvärd och ledamot i styrelsen för Pendelklubben.
Marta Aguirre, tågvärd och ledamot i styrelsen för Pendelklubben.

– Jag som tågvärd kommer inte att kunna stötta min lokförare längre. Det här är en fråga som är mycket större än bara pendeln. Kravet på ensamarbete kommer att få resonans i hela tågsverige, säger Marta Aguirre, tågvärd och ledamot i styrelsen för Pendelklubben.

Seko meddelade att ingen från förbundskontoret skulle komma ut för att tala med dem som samlats utanför. Däremot fick två representanter från manifestationen komma in på förbundskontoret.

– Ingen i förbundsstyrelsen hade tid att träffa oss, men vi fick prata med två ombudsmän. Vi gav vår syn på avtalskraven och förhandlingarna, säger Göran Lind till Arbetet och rycker uppgivet på axlarna.

Till Sekotidningen kommenterar Sekos kommunikationschef, Jonas Pettersson, protesterna:

”Det visar på ett stort engagemang bland våra medlemmar när det gäller att förbättra villkoren i en bransch som har stora problem och där många av våra medlemmar har svårt att förena sitt arbete med ett rimligt familje- och privatliv”.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.