Utsatta situationer

Förbud mot åkning på vagn i särskilt utsatta situationer. Exempelvis vid plankorsningar utan bommar ska godsvagnar stannas och arbetstagaren ska hoppa av och fjärrstyra vagnarna över korsningen från marken

Sänkt hastighet

Sänkt hastighet vid åkning på vagnfotsteg, från 30 till 15 kilometer i timmen. 

Flera allvarliga olyckor genom åren

Tre anställda på Green Cargo har dött i samband med godsvagnsväxling sedan 2012, och två andra personer har mist livet på andra godsbolag. 

I januari beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda all åkning på fotsteg hos Green Cargo från och med juni i år, om inte Green Cargo gör något åt det riskfyllda jobbet. 

Green Cargo fick möjlighet att svara på Arbetsmiljöverkets krav. I slutet av mars 2024 ämnade bolaget in ett utlåtande och ett åtgärdspaket (som presenteras här i artikeln).

Kameror

Utveckla teknik för att i större utsträckning använda kameror vid godsvagnsväxling. 

Bygga om godsvagnar

Bygga om särskilda vagnar med en skyddad plats vid åkning på vagnen. 

Vad är växlingsarbete?

Växling är ett färdsätt för att flytta spårfordon. Ofta innebär arbetet tågbildning, att rangera om, det vill säga sätta ihop vagnar. Arbetet är ett av de farligaste inom järnvägen på grund av risken för olyckor.

Arbetstagaren fjärrstyr tåget genom att befinna sig på tåget, oftast genom att stå på ett vagnfotsteg.

Arbetstagaren kan åka längst fram eller bak på godståget för att ha uppsikt i färdriktningen. Det kan göras av en person eller tillsammans med en annan arbetstagare. I dessa fall har arbetstagarna ständig kontakt med varandra via växlingsradio.

Förhindra fall

Utrustning för att förhindra fall vid åkning, inklusive sele. 

Förbud mot åkning på lok

Tidigare har många godsvagnar backats, och arbetstagaren har stått på ett fotsteg på vagnen. Från och med i år har arbetstagare inte längre tillåtits att stå utanför loket när godsvagnarna dras framåt.