Seko Skåne är först i landet med att få till ett handslag liknande dem som fackförbundet Kommunal tidigare har slutit med politiker på flera orter runt om i landet.

Initiativtagare är tågvärden Stefan Pinjefors, som också är fackligt politiskt ansvarig i Seko Skånes styrelse och kandiderar för S i regionen.

”Folk har sällan koll”

–  Folk har sällan ens koll på vilken politisk majoritet som styr i den region de bor. Ändå tas stora beslut som påverkar Sekos medlemmar just inom regionen. Handslaget visar att ett maktskifte i regionen skulle ge konkreta skillnader för Sekomedlemmarnas arbetsvardag, säger Stefan Pinjefors.

Stefan Pinjefors
Stefan Pinjefors.

I dag, 19 augusti, presenterades Handslaget på Sekos regionkontor i Malmö. I överenskommelsen åtar sig S att ställa högre krav vid upphandlingar vad gäller exempelvis krav på heltid och fasta tjänster samt personalens säkerhet. Det andra spåret i avtalet handlar om att ta över driften av Öresundstågstrafiken i egen regi.

– Att stå upp för arbetares rättigheter är grunden i socialdemokratisk politik. Jag är därför mycket glad att vi nu har fått till handslag även med Seko, säger Henrik Fritzon, ordförande för Socialdemokraterna i region Skåne, som för två år sedan slöt ett med Kommunal.

Ambulanser har tagits hem

När han under förra mandatperioden var regionråd i Skåne, 2014 till 2018, var Henrik Fritzon delaktig i att återta en del av ambulanssjukvården i egen regi. I dag berör det två av Region Skånes fyra ambulansområden, medan två fortfarande är privata.

Han medger att ett övertagande av spårtrafiken skulle innebära en stor apparat. Skånetrafiken är i dag mestadels en administrativ organisation som sköter upphandlingar, biljetter, information och så vidare.

– Därför är det viktigt att göra det successivt. Men eftersom avtalen för kollektivtrafiken löper på olika tid, så kommer det att ske naturligt.

Kommer att bli dyrare

Henrik Fritzon poängterar att ett övertagande kommer att kosta regionen mer. Men, säger han, det är det värt.

– När avtalen konkurrensutsätts är det med personalens villkor de olika företagen kan pressa priserna. Vi har sett i flera år hur arbetsvillkoren har försämrats. Därför måste detta få kosta. Det handlar inte, som våra politiska motståndare ofta framhäver, om att verksamhet i offentlig regi skulle vara mindre effektiv.

Dessutom, tillägger Henrik Fritzon, behöver Region Skåne bli attraktivare som arbetsgivare.

– I dag har vi stor brist på såväl lokförare som tågpersonal, det krävs en förändring. Men för att få igenom Handslaget behöver vi få politisk majoritet i regionen under kommande mandatperiod.

Handslaget mellan Seko Skåne och S

Ur avsiktsförklaringen:

  • Under mandatperioden ska Öresundstågstrafiken stegvis tas över i egen regi (Pågatågens nuvarande avtal med Arriva löper ut i december 2026, alltså först efter nästa val).
  • Högre krav kring personalens arbetsvillkor och tjänstgöringsgrad ska ställas vid upp­handlingar, exempelvis ska rätten att arbeta heltid garanteras.
  • Arbetstagarorganisationer ska ha mer insyn och möjlighet att påverka vid upphandling­ar och övertagande.
  • Kollektivtrafiken ska vara en verksamhet som drivs med fast personal med trygga anställningar och inte med timavlönade osäkra anställningar.
  • Minimera risken för hot och våld mot tåg, buss- och spårvagnspersonal som arbetar på uppdrag av Skånetrafiken genom dubbelbemanning på utsatta avgångar.
  • Återinför delar av säkerhetsansvaret på Pågatågen till de som i dag arbetar som kundvärdar.

Källa: Avsiktsförklaring för bättre och tryggare arbetsvillkor i kollektivtrafiken – Socialdemokraterna Region Skåne och Seko Skåne.

Kommentar: Även om Handslaget är mellan Seko och S, så har Seko valt att skriva det så att även anställda inom buss- och spårvagnstrafik involveras – trots att de inte är Sekomedlemmar.