Var tionde minut avgår ett tåg över Öresundsbron mot Köpenhamn i rusningstrafik. Tågen över sundet går dygnet runt, om än med minskad turtäthet under småtimmarna. 

Sedan Öresundsbron invigdes har Skånetrafiken och danska DSB delat ungefär lika på ansvaret för avgångarna. Men i december överlåter DSB samtliga avgångar till Skånetrafiken. Detta sker samtidigt som de anställda byter arbetsgivare från SJ till Transdev, i och med att avtalet för driften har sagts upp i förtid.

Byte av arbetsgivare ställer till det

– Från fackklubbens sida är vår bild att SJ hade en plan för hur bemanningen skulle gå till. Men nu när vi plötsligt återigen ska byta arbetsgivare, och det samtidigt som brotrafiken fördubblas, finns en stor oro för att detta faller mellan stolarna, säger Sarah Andersson.

Hon är tågvärd och förtroendevald för Sekoklubben på Öresundstågen som har runt 500 medlemmar.

Sarah Andersson, tågvärd
Sarah Andersson, tågvärd och förtroendevald.

En lokförare med svenskt lokförarbevis behöver ungefär åtta veckors påbyggnadsutbildning för att få köra ett tåg över danska gränsen.

Skillnaderna i trafiken är många: redan efter Malmö går tågen över från den svenska järnvägens vänstertrafik till Danmarks högertrafik. 

Olika signalsystem

Vid gränsen byter tågtrafiken till danskt signalsystem och tågskyddssystem. Dansk trafikledning tar över, föraren behöver kunna danska säkerhetsrutiner, signaler, skyltar och danska tågtermer.

I Skåne råder det redan brist på lokförare. Skånetrafiken beräknar att 30-talet ytterligare lokförare med dubbelkompetens kommer att krävas i december, men hänvisar till Transdev för frågor om kompetensförsörjning.

Räknar på kompetensbehov

Anders Ekman, affärschef på Transdev, kan inte säga hur stort det ökade behovet av lokförare med både svensk och dansk kompetens kommer att vara.

– Det är något vi håller på att beräkna.

Han försäkrar dock att den kommande arbetsgivaren redan nu har vidtagit åtgärder.

– All personal som i dag arbetar hos SJ Öresund kommer att ha möjlighet att arbeta hos oss. Vi hoppas att alla vill gå över. Det borde ge oss en bra grund. Rekryteringsfrågan är också prioriterad hos oss just nu. Rekryteringsansvariga är utsedda och annonserna är ute.

Beordrades arbeta sommartid

Sekoklubbens Sarah Andersson ställer sig frågande till om det kommer att räcka. Förra sommaren var första gången som hon var med om att lokförarbristen var så stor att personal beordrades in sommartid.

– Tidigare har lokförarna lockats genom dubbel övertidsersättning och liknande, men aldrig med tvång. Det är oroväckande med tanke på att bristen i december blir än större, samtidigt som vi återigen byter arbetsgivare.

Lokförare med dubbelkompetens

Lokförarna David Eriksson och Christopher Klintevall delar denna oro. De har båda två den dubbla kompetens som krävs för att köra på båda sidor om sundet.

Lokförarna Christopher Klintevall och David Eriksson har dubbel förarkompetens.

– Ja, vad ska man säga. Jag är glad att jag råkar gå på föräldraledighet i december, säger Christopher Klintevall.

Vad är Skånetrafiken?

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. Skånetrafikens uppdrag är att driva den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av olika företag som upphandlats i konkurrens.

För närvarande (sedan december 2020) har SJ Öresund ansvar för driften av Öresundstågen, men avtalet har sagts upp i förtid och i december tar Transdev över. När det gäller de lila Pågatågen (som inte kan köra på den danska rälsen) så körs de för närvarande av Arriva på uppdrag av Skånetrafiken. 

Liten dansk-svensk järnvägsordlista

banegård = station
jernbane = järnväg
køreplan = tidtabell
køreledning = kontaktledning
køretøj = fordon
lokomotivfører = lokförare
sporskifte = växel
stationsbestyrer = tågklarerare
tog = tåg
trinbræt = hållplats

Källa: fråga.tågexperterna.nu