Arbetsgivaren kan beordra övertid enligt lag och avtal, 200 timmar totalt. Men den lokala fackklubben, Seko Lok Pendeln, är kritisk.

Detta då lokförarna arbetar på skift, och har både långa och obekväma arbetstider. Att kunna vila upp sig är nödvändigt i en säkerhetstjänst, påpekar klubbordförande Kristoffer Johansson.

Kristoffer Johansson

– Arbetsgivaren gör ingen individuell riskbedömning. Man kollar inte upp hur personen har jobbat dagarna innan. Det tycker vi är helt fel, säger han.

Begär hjälp från Arbetsmiljöverket

Därför har man nu begärt ingripande från Arbetsmiljöverket.

–Vi vet inte vad det landar i. Målet för oss fackligt är att vi bara ska ha frivillig beordrad övertid i säkerhetstjänst.

Sedan juni har drygt 16 lokförare tvingats till övertid. MTR:s presschef, Niklas Ekström, säger att det beror på en ”högre sjukfrånvaro än prognostiserat” och att man inte lyckats rekrytera lokförare.

”Vi har arbetat med olika åtgärder såsom justerade ersättningsnivåer och övertid där vi i första hand tagit hjälp av de som anmält önskemål om att arbeta utöver sin ordinarie tid. Vi har också vid enstaka tillfällen behövt be personer, som inte anmält intresse, att arbeta övertid”, skriver han i ett mejlsvar.

MTR: Ingen lokförarbrist

Hur ser hösten ut, kommer det bli mer övertid, eller inställda pendeltåg?  

”Vårt mål är att inte behöva beordra övertid eller ställa in avgångar.”

Hur många lokförare behöver rekryteras? 

”Vi har ingen direkt brist på lokförare just nu men rekryterar ändå för att framtidssäkra vår verksamhet. Vi ser en tendens till ökad rörlighet i branschen, till följd av den generella bristen, och kommande pensionsavgångar vilket vi försöker ta höjd för”, skriver Niklas Ekström.

Seko Lok Pendeln håller inte med. Deras bedömning är att det saknas minst 50 lokförare för personalen inte ska behöva jobba övertid, kunna ta ut semester, gå internutbildningar, samt ta ut kompensationstid.