Tågvärden Mazen står i mörkret utanför ett tåg med dörrarna öppna.

Mazen utsattes för misshandel och hot som nyanställd kundvärd på Pågatåg. Men han fick inget stöd av arbetsgivaren.

– Jag ryckte i nödbromsen och vi stannade vid stationen. Det sista en av killarna skrek innan han sprang därifrån var ”jag sparar ditt ansikte, jag ska samla grabbarna och vi kommer att mötas igen”.  

Vi befinner oss på ett kafé på Malmö central en regnig vinterdag. Mazen berättar om hur han blev utsatt för en misshandel som nyanställd kundvärd på Pågatåg. När han försökte stoppa två unga män från att sparka sönder tågdörren fick han ta emot flera knytnävsslag.

”Går till tjänstekupén för att gråta”

Kollegan Sara sitter bredvid. Också hon berättar om trakasserier som hon utsatts för på jobbet. Hon minns en dag för några månader sedan och orden som träffade henne som skottsalvor.

”Jävla svartskalle! Lär dig svenska innan du flyttar hit!”.

Sara hade flera gånger försökt förklara att paret inte kan ställa sina väskor i gången, av säkerhetsskäl. Tystnaden i tågvagnen var öronbedövande. En resenär tog upp mobilen och filmade scenen som utspelade sig.

Faktum är att Sara utsätts för trakasserier på olika sätt nästan varje månad. Ändå gör det lika ont.

– Jag blir jätteledsen när jag blir trakasserad eller hotad när jag bara försöker göra mitt jobb. Ibland går jag undan till tjänstekupén för att gråta ifred. Ibland fortsätter jag bara att jobba med tårarna rinnande, säger Sara som vill vara anonym på grund av oro för att utsättas för fler trakasserier.

Något suddig bild på sätena i en tågvagn.
”Jag blir jätteledsen när jag blir trakasserad eller hotad när jag bara försöker göra mitt jobb”, säger Sara som vill vara anonym på grund av oro för att utsättas för fler trakasserier.

Få händelser anmäls till Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik anmälde tågbolagen i Sverige 162 allvarliga händelser om hot och våld i arbetet 2023. Men andelen hotfulla och våldsamma händelser som når in i myndighetens statistik är liten.  

VR Sverige som kör Pågatågen har anmält 41 allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket under 2023 och 29 händelser polisanmäldes. Internt har man på Pågatåg dock 729 fall av både allvarliga och mindre allvarliga händelser av avvisningar, hot, våld och trakasserier på jobbet.

Inget stöd av Pågatåg efter misshandel

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld snabbt få hjälp och stöd för att lindra fysisk och psykisk skada. Mazen anmälde misshandeln till arbetsgivaren, men inget hände.

Även Sara har anmält hot och trakasserier som hon utsatts för till VR Sverige ett flertal gånger, utan att få något stöd från arbetsgivaren.  

– Jag hade till exempel velat få återkoppling från min chef och samtalsstöd. Det hade hjälpt mig att må bättre efteråt, säger hon.  

Bild på ett larm med en röd knapp.
Kundvärdarna på Pågatåg arbetar ensamma. De har tillgång till ett larm, och de som vill får använda kroppskamera.

Seko vill stoppa ensamarbetet

År 2018 togs dubbelbemanningen bort från Pågatåg av den dåvarande ägaren Arriva. Sedan dess har Seko drivit att Arriva och sedan VR Sverige ska återinföra dubbelbemanning på tågen, så att ingen anställd ska behöva jobba ensam. Men arbetsgivaren säger nej.

Idag har kundvärdarna på Pågatåg tillgång till ett larm, och den som vill får använda kroppskamera. Men det räcker inte, menar Ola Brunnström, lokförare och huvudskyddsombud på Pågatåg.   

– Det enda beprövade sättet att minska utsattheten för våld är att stoppa ensamarbetet. Men arbetsgivaren vill använda olika billiga tekniska lösningar i stället, säger han.  

Ola Brunnström i keps framför ett blått tåg från Pågatågen.
Ola Brunnström är huvudskyddsombud på Pågatågen.

Ny anmälan till Arbetsmiljöverket

I januari gjorde Seko en ny anmälan till Arbetsmiljöverket där man kräver att VR Sverige inför flera åtgärder för att göra ensamarbetet tryggare. Facket kräver bland annat att teknik motsvarande kommunikationsradio ska finnas tillgänglig på alla tågset, så att kommunikation kan ske mellan kundvärdar och mellan kundvärd och lokförare.

Seko kräver också att fyra stycken patruller av ordningsvakter ska finnas på Pågatågs tåglinjer på helgkvällar, och att nya kundvärdar ska få en tre dagar lång utbildning i konflikthantering. Men VR Sverige avvisar samtliga av Sekos krav.

Kundvärden Mazen står inne i ett tåg med öppna dörrar och trycker på en knapp.
På vissa av Pågatågs tåglinjer är det så stökigt att en del kundvärdar inte vågar lämna tjänstekupén, berättar Mazen.

På vissa av Pågatågs tåglinjer är det så stökigt att en del kundvärdar inte vågar lämna tjänstekupén, menar Mazen.  

– Det stinker narkotika, folk är drogpåverkade och aggressiva. Särskilt unga kundvärdar är jätterädda, säger han.  

Både Sara och Mazen vill se fler ordningsvakter på tågen. Idag använder VR Sverige två patruller med minst en ordningsvakt vardera på helgnätter, som ska täcka hela tågnätet i Skåne.  

– När vi har ordningsvakter på tågen blir det jättelugnt, även på de stökigaste linjerna, säger Mazen.  

VR Sverige: Dubbelbemanning minskar inte riskerna

Men VR Sverige har en annan bild av situationen på Pågatåg. Arbetsmiljöchefen Anna Johnsson hänvisar till den senaste medarbetarundersökningen från i december 2023. Enligt den har upplevelsen av trygghet ökat från 3,4 till 4,1 på en femgradig skala. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent.

– Vi ser att antalet allvarliga händelser har minskat något, men det är fortfarande många av våra medarbetare som blir utsatta både för förolämpningar och hotfulla situationer kopplat till biljettvalideringen, säger hon.

Facket har flera gånger ställt krav på att ni ska stoppa ensamarbetet på Pågatåg. Varför säger ni nej till det?

– Vi anser inte att dubbelbemanning minskar risken för hot och våld. Arbetsmiljöverket har också avskrivit Sekos begäran om dubbelbemanning.

Hur ser du på att anställda som hotats och misshandlats inte erbjudits samtalsstöd av er som arbetsgivare?

– Då har inte våra rutiner följts. Enligt vår rutin ska alla hotfulla händelser följas upp med ett samtal med närmsta chef. I det samtalet ska behovet av att sätta in stödinsatser bedömas tillsammans med den berörda medarbetaren, säger Anna Johnsson.