Hot och våld blir ett allt större problem för Sekos medlemmar. Särskilt gäller det tågvärdar och vårdare inom Sis verksamheter, två yrken som Arbetsmiljöverket granskar i sin senaste rapport. 

I de allra värsta situationerna har kundvärdar på Pågatågen fällts till marken under sparkar och slag. Men det är inte fysiskt våld som är deras största vardagsproblem, tycker lokföraren och skyddsombudet Ola Brunnström.

Hans kollegor blir förolämpade och trakasserade. De kan bli spottade i ansiktet och framför allt hotade.

– Hoten är extremt begränsande. Man blir nedbruten och en del kundvärdar känner att de måste sluta med sitt jobb och söka sig någon annanstans, säger Ola Brunnström.

Vill förbjuda ensamarbete

I december anmälde han Pågatågens operatör VR Sverige till Arbetsmiljöverket. Han begärde ett förbud för ensamarbete i tågen på en viss sträcka och mellan tider då många rapporterar att kunder blivit hotfulla.

Kundvärdarna på den sträckan kan inte gå igenom hela tåget, eftersom det består av flera sammankopplade fordon. För att komma in i en annan del måste personalen ut på perrongen, så händer något under resan kan de inte hjälpa varandra.

Hoten är extremt begränsande. Man blir nedbruten och en del kundvärdar känner att de måste sluta med sitt jobb

Ola Brunnström, huvudskyddsombud

Eva Karsten är projektledare på Arbetsmiljöverket och står bakom den senaste rapporten. Hon håller med om att ensamarbete ökar riskerna för gruppen. 

– Det är alltid en bra strategi att som arbetstagare ha en kollega. Det skapar en grundtrygghet så att du kan tackla situationen bättre och smidigare när det finns risk för hot. 

Eva Karsten menar att det finns en risk för att flera våldsutsatta yrken kommer att tappa personal framöver, eftersom det blir allt svårare att rekrytera. En av anledningarna är att resurserna inte matchar de krav som arbetsgivarna ställer.

Tekniska lösningar ersätter inte

Det finns andra försök att lösa problemet än att anställa fler. På Pågatågen har man satsat på tekniska lösningar som kroppskameror, larmknappar till ett väktarbolag och övervakningskameror ombord. 

Eva Karsten resonerar att en annan möjlighet kan vara att ändra på systemet och sköta viseringen redan innan folk går ombord på tåget. Det är nämligen ofta när det blir problem med biljetterna som de mest hotfulla situationerna uppstår.

Men Ola Brunnström menar att det viktiga för tågvärden är att kunna få hjälp av en kollega omgående. 

– En övervakningskamera hjälper om du ska polisanmäla en händelse. Men de anställda behöver kunna få skydd direkt i situationen. 

Hot och våld i Sekos branscher

Arbetsmiljöverkets rapport berör flera yrkesgrupper, HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), Sis (Statens institutionsstyrelse) kollektivtrafiken, kriminalvården och butikskontrollanter.

Seko har i veckan släppt en egen rapport om hot och våld inom Kriminalvården, ”Kriminalvården är i kris”.