I mitten av januari dog en lokförare efter en krock med en lastbil, som hade fastnat i snön på en järnvägskorsning strax utanför Uddevalla.

Det är mycket ovanligt att lokförare, som befinner sig i en lokförarhytt, dör i påkörningsolyckor. Den senaste dödsolyckan skedde på Blekinge kustbana för snart 20 år sedan i Nosaby.

Dödsolyckor i samband med växling

Många lokförare har omkommit i samband med växling och rangering av godsvagnar. Arbetet görs ofta genom att man står på ett fotsteg på en vagn och styr loket med en dosa. Arbetet kan göras av lokförare, radioloksoperatörer, signalgivare, ensamt eller i par om två.

Statens haverikommission (SHK) har utrett sex liknande olyckor och tillbud, som den i förra veckan utanför Uddevalla. Det har skett fler, men dessa har inte SHK utrett.

För att undvika att fler olyckor sker har SHK bland annat föreslagit att fler järnvägskorsningar bör utrustas med hinderdetektorer. Dessa kompletterar bommar, ljus- och ljudsignal, och slår larm om exempelvis ett fordon fastnar i korsningen.

Lokförare på SJ omkommer i kollision med lastbil

10 september 2004. Ett SJ-tåg och ett lastbilsekipage kolliderar på järnvägskorsningen i Nosaby, strax utanför Kristianstad. Olyckan sker där väg 118 korsar Blekinge kustbana. Tågvärden ombord, Marita, har berättat om stunden innan kollisionen. Hon tittar framåt, in i förarhytten vars dörr är öppen. ”Då möter jag lokförarens blick. Nu smäller det säger han.” Hon reser sig och börjar springa bakåt, berättar hon i Sekotidningen.

Haverikommissionen föreslog flera åtgärder efter olyckan, bland annat att järnvägskorsningen utrustas med hinderdetektorer.

En urspårad tågvagn och en ambulans.
Dödsolyckan i Nosaby 2004.

Lokförare på Stockholms pendeltåg lyckas bromsa i tid

13 december 2007. En lastbil uppfattar inte ljud- och ljussignalerna, och stängs in på en järnvägskorsning när bommarna går ner. En lokförare på Stockholms pendeltåg ser något som står på spåret mellan bommarna och bromsar. Tåget stannar alldeles intill lastbilen vid järnvägskorsningen på Esplanaden i Sundbyberg.

Haverikommissionen föreslog att korsningen utrustas med hinderdetektorer och att ansvariga myndigheter ökar kunskapen om vad man ska göra om man blir instängd mellan bommarna.

Lokförare på SJ bromsar och springer bakåt i tåget

11 april 2008. En lastbilsförare är osäker på om han kan köra över en järnvägskorsning vid Skäggstorp i Västra Götalands län. Han går ut och och synar övergången och bestämmer sig sedan för att det är riskfritt. Men lastbilsekipaget med en grävmaskin ombord fastnar ändå. Lokföraren av ett SJ-tåg som kommer i 110 kilometer i timmen hinner att uppfatta att något står på spåret. Föraren drar i nödbromsen och springer bakåt i tåget som stannar cirka 50 meter före före lastbilsekipaget.

Haverikommissionen föreslog att korsningen utrustas med hinderdetektorer och att ansvariga infrastrukturförvaltare, väghållare, kommun och andra intressenter löpande utvärderar trafikmiljön.

Lokförare på Roslagsbanan skadas svårt

9 februari 2012. En lastbil fastnar i en järnvägskorsning på Roslagsbanan, sträckan mellan Hägernäs och Rydbo i Stockholms län. Tågföraren hinner inte bromsa in tåget i tid. Lastbilen totalförstörs och föraren skadas svårt.

Statens haverikommission föreslog att Trafikverket och Boverket skulle se över föreskrifter eller riktlinjer för enskilda vägar vid järnvägskorsningar.

Ett tåg på Roslagsbanan med intryckt front som kolliderat med en lastbil.
Olyckan på Roslagsbanan 2012.

Lokförare på Green cargo hoppar från loket under färd

1 februari 2018. Det är snö och mycket halt på länsvägen. En elev med en handledare fastnar med en timmerbil på en järnvägskorsning i Hökmora i Västmanlands län. De försöker få loss fordonet, men lyckas inte. Bommarna går ner och börjar signalera att ett tåg är på igång. Green cargos lokförare ser timmerbilen och väljer att hoppa från loket när han fått ner hastigheten på godståget. Han skadas allvarligt till följd av hoppet.

Statens haverikommission föreslog att se över kraven som ställs på de som sköter vägunderhållet, med fokus på när det råder halka på vägarna, samt om det går att utrusta korsningen med hinderdetektion.

Ett totalkvaddat lok från Green Cargo ligger på sidan i snön bredvid spåret efter att ha kolliderat med en lastbil.
Lokföraren lyckades överleva genom att kasta sig ut ur loket före kollisionen.

Lokförare på SJ överlever efter kraftig kollision

5 mars 2020. Lastbilsföraren transporterar ett stenkrossverk på trailer till en bergtäkt. Innan en järnvägskorsning finns en skylt som varnar för att maskintrailer kan fastna på korsningen. Föraren stiger ut och höjer trailern för att inte fastna. Trots det fastnar trailern på övergången, och under tiden som föraren försöker få loss den går halvbommsanläggningen för ett ankommande tåg. Lokföraren av SJ-tåget ser ett hinder på korsningen och drar i nödbromsen. Kollisionen sker när tåget kör i en hastighet på 103 kilometer i timmen. Trots detta skadas ingen ombord allvarligt. Sex resenärer förs till sjukhus, och ytterligare tio passagerare tar sig till sjukhuset på egen hand.

Statens haverikommission föreslog bland annat att Trafikverket utrustar fler järnvägskorsningar med hinderdetektion.