MTR:s avtal för att köra Stockholms pendeltåg förlängs inte efter 2026. Avtalet kunde ha förlängts med ytterligare fyra år enligt en så kallad option.

Men Region Stockholm vill ha ett nytt avtal. Detta eftersom pendeltågtrafiken och underhållet av tågvagnarna inte skötts på ett bra sätt, enligt SL.

Att ett avtal inte förlängs enligt den option som finns i kontraktet är ovanligt, menar trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

– Det i sig är väldigt ovanligt. Trafikförvaltningen brukar använda sig av de optioner som finns trafikavtalen generellt.

MTR får köra två år till. Varför sägs inte kontraktet upp redan nu?

– Det är viktigt att understryka att det är ovanligt att inte använda sig av optioner som finns i avtal. För att avbryta nu ska det finnas goda skäl och alternativa möjligheter, säger Anton Fendert.

Hur ser chanserna ut för MTR att få pendeltågstrafiken igen?

– Det kan inte jag som politiker kommentera. Det kommer ingen i Trafikförvaltningen kunna göra heller. Det här är en process som följer svenska upphandlingslagstiftning.

Vill ha ett nytt pendeltågsavtal

Anton Fendert vill nu få till ett nytt avtal som är ”hållbart för resenärerna, medarbetarna och operatören”.

– Vi vill ha ett avtal där man inte gör avkall på kvalitén för att hålla nere kostnaderna.

Han ger den förra moderatledda styret i Region Stockholm en känga.

– De har prioriterat låga kostnader, även när det har skett på bekostnad av långsiktighet och pålitlighet inom pendeltågstrafiken.

Det har varit stora protester från fackligt håll och anställda på MTR sedan Trafikförvaltningen i juni 2021 beslutade att ersätta tågvärdar på Stockholms pendeltåg med kameror.

Vild strejk på pendeln

I samband med att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet tog över makten i Region Stockholm gjordes en ny utredning av tågvärdarnas framtid. Slutsaten var att fortsätta avvecklingen, vilket möttes av stora protester och slutligen en vild strejk bland lokförarna på pendeltåget i april i år. Pendeltågstrafiken lamslogs.

När nu en ny operatör ska tas in, kommer det påverka beslutet om att avveckla tågvärdarna från pendeltåget?

– Nej, det här är ett beslut som fattats specifikt om den här optionen, säger Anton Fendert, och fortsätter:

– Vi har tagit del av kritiken som kommit från medarbetare och fackliga organisationer. Framöver är vi måna om att genomföra en upphandling som säkerställer en attraktiv kollektivtrafik för resenärer och för medarbetare.

Anton Fendert om tågvärdarna

Innebär det att tågvärdarna kan få stanna kvar på pendeln i ett kommande avtal?

– Det är ett beslut som är fattat sedan tidigare (att avveckla tågvärdarna, reds.anm.). Det vi pratar om nu är ingångsvärdena i det nya avtalet. Vi ska ge bättre förutsättningar för en bättre och mer välfungerande pendeltågstrafik. Goda arbetsvillkor kommer vara viktiga ingångsvärden. 

Så det är inte helt uteslutet att tågvärdarna kan få stanna på pendeln?

– Det är redan ett politiskt fattat beslut att vi kör pendeltåg utan tågvärdar. Däremot tror jag att det finns väldigt många delar som man kan lyfta in i ett kommande pendeltågsavtal om hur man skapar förutsättningar för god arbetsmiljö. 

Hur menar du då? 

– Det finns nog många saker som man kommer kunna diskutera inom ramen för det. Jag vill inte föregå det. Men ett viktigt ingångsvärde för oss är skapa goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. Det finns många delar som inte direkt är kopplade till frågan om tågvärdar.