Vad tjänar en fibertekniker?

En medellön ligger på drygt 31 000 kronor i juni 2022.

Hur sätts lönen?

Lägsta lönen är 24 942 kronor för fibertekniker som har två års yrkeserfarenhet, samt fyllt 18 år. För de med fem års erfarenhet ska lönen ligga på 28 103 kronor, enligt Telekomavtalet som gäller för de företag som har kollektivavtal.

Kan lönen bli högre än så?

Ja, det finns fibertekniker som har cirka 40 000 kronor i lön.

Finns det någon skillnad på kvinnor och mäns löner?

Enligt Seko ska det inte finnas några löneskillnader. Yrket är dock väldigt mansdominerat.

Får man någon extra ersättning som fibertekniker?

Vid planerat nattarbete ersätts anställda med ob-ersättning för förskjuten arbetstid. Man får också ett extra tillägg som är en mellanskillnad mellan ob och vad man skulle fått i övertidsersättning. Fibertekniker kan även få beredskapsersättning, samt utryckningstillägg vid akuta jobb utanför ordinarie arbetstid.