Transtema Network Services är entreprenör åt Telia och har en samhällsviktig funktion. Teknikerna bygger och underhåller fibernät, samt åtgärdar akuta fel utanför ordinarie arbetstid.

I somras lämnade huvudskyddsombudet in en 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket – med en begäran om en utredning av arbetstidens förläggning. Detta då en del tekniker hade arbetsdagar på uppemot 24 timmar inklusive restid. Enligt anmälan kan arbetspassen vara en fara för hälsan.

Efter anmälan har nya rutiner tagits fram, som sågas av Sekos klubbordförande på Transtema.

Företaget ställer inte upp på en intervju men har gått med på att besvara Sekotidningens mejlfrågor.

Varför arbetar fiber-och kabeltekniker ibland uppemot 24 timmar i sträck?

”Det är inget vanligt förekommande överhuvudtaget att man arbetar så många timmar hos oss,” säger Maria Sparringsjö, som är HR-generalist.

”Däremot har vi ibland uppdrag som klassas som samhällskritiska. Det kan innebära att det ibland inträffar allvarliga akuta fel som behöver åtgärdas akut. De få fallen som det hänvisas till i 66a:n har varit uppdrag av sådan karaktär.”

Enligt 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket finns det risk för ohälsa om teknikerna jobbar långa pass, uppemot 24 timmar i sträck. Finns det en risk för detta?

”Självklart är det inget som vi eftersträvar att våra tekniker ska arbeta långa arbetspass. Vi planerar in och schemalägger alla planerade uppdrag dag som natt för att säkerställa att man får den vila man behöver och har rätt till enligt kollektivavtalet.

Transtema: Vi får göra avsteg från dygnsvilan

Hur säkerställer arbetsgivaren att tekniker får den dygnsvila de behöver? Enligt 66a-anmälan har det förekommit inskränkningar av den.

”Arbetsmiljöverket och de fackliga parterna har inte kunnat påvisa att vi bryter mot vare sig kollektivavtal eller lag. Enligt kollektivavtalet får vi vid akuta samhällsviktiga fel göra avsteg från dygnsvilan men det är inget vi eftersträvar utan vi vill att vår personal ska vara utvilad”, säger Maria Sparringsjö.

Nya rutinerna har tagits fram av arbetsgivaren tillsammans med huvudskyddsombudet. Rutinerna innebär att tekniker som arbetar långa arbetspass kan ta taxi hem eller ta in på hotell vid behov, alternativt vila i sin bil innan hemfärd.

Sekos ordförande på Transtema, Stefan Mårtensson, var själv inte med i arbetet att ta fram de nya rutinerna. Han är kritisk och och inte nöjd med resultatet. Han vill att arbetsgivaren borde kräva att tekniker tar taxi hem efter många timmars arbetspass. Eftersom få annars kommer att utnyttja möjligheten.

– Det läggs ett stort ansvar på teknikerna i och med att de här möjligheterna nu finns. Företaget fråntar sig mycket av ansvaret, säger Stefan Mårtensson, som ändå hoppas att rutinerna kan leda till någon slags förbättring.

Varför vill inte Transtema ställa krav på att tekniker tar taxi?

”Detta är inget förslag som tagits upp i de samtal vi haft med våra skyddsombud. Vi har tagit fram en rutin/checklista tillsammans med skyddsombuden som de är nöjda med. Även medarbetare och chefer har varit involverade. Ärendet är nedlagt från Arbetsmiljöverkets sida och de är nöjda med de åtgärder vi tagit fram tillsammans med skyddsombuden”, skriver Maria Sparringsjö.

Transtema vill inte förklara varför produktiviteten poängsätts

Huvudskyddsombudet är nöjd med rutinerna, men han hade däremot velat att arbetstidslagen även ska gälla vid akuta samhällsviktiga fel. Är det något Transtema skulle kunna ändra framöver?

”Vi följer det som står i vårt kollektivtal som parterna, även Seko, varit med och tagit fram i avtalsrörelsen senast förra hösten. Om man framöver kommer fram till något annat följer vi självfallet även det.”

Varför har Transtema ett poängsystem när det gäller teknikernas produktivitet? I vilket syfte används poängsystemet, är det lönegrundande?

”Någon sådan fråga känner jag inte igen i 66a-anmälan.”

Det tas inte upp i 66a-anmälan. Det är något som en tekniker tar upp i vår artikel. Så du får gärna svara på frågan om du vill?

”Nej, jag tänker inte svara på frågan om något poängsystem. Jag anser inte att det har med detta att göra.”