Teleföretaget Transtema är entreprenör åt Telia och har en samhällsviktig funktion. Teknikerna bygger och underhåller fibernät, samt åtgärdar akuta fel utanför ordinarie arbetstid.

I somras vände sig huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket – med en begäran om en utredning av arbetstidens förläggning. Detta då en del tekniker hade arbetsdagar på uppemot 24 timmar inklusive restid. Enligt anmälan kan arbetspassen vara en fara för hälsan.

När arbetspassen blir väldigt långa är teknikerna en fara för sig själva och andra, särskilt när de slutat och ska köra bil hem

Sekos klubbordförande Stefan Mårtensson

En tekniker, som vill vara anonym, berättar att han har arbetat 7.30–16 och sedan ryckt ut på akut felavhjälpning fram till fyratiden på morgonen. Sedan har han behövt köra hem och vara tillbaka på jobbet till klockan 11.

– Det har jag varit med om flera dagar i rad. Man blir psykiskt utmattad. Det går inte riktigt att göra ett bra jobb.

– Problemet är att våra närmsta chefer inte är ute i det dagliga arbetet. De är mer som administratörer och har inte kunskap om yrket. De förstår inte hur det är att arbeta så här, säger han.

Fibertekniker får poäng för arbeten

Teknikern berättar också att deras produktivitet mäts enligt ett poängsystem. Exempelvis ger ett arbete som tar en timme 100 poäng. Om arbetet görs av två tekniker får de vardera 50 poäng. Och om arbetet tar mer än en timme tas poäng bort.

– Arbetsgivaren säger att det inte är lönegrundande. Men en gång per år går man igenom statistiken på utvecklingssamtalet. Jag vet att vissa tekniker gör arbeten själv för att få fler poäng. Det blir ett stresspåslag att man måste prestera.

Facket anser att systemet är orättvist, då vissa arbetsmoment kräver mer tid än planerat.

Att arbeta hela dygnet är oftast frivilligt. Enligt företaget är det upp till teknikern och hens närmaste chef att utforma arbetstiden. Men både huvudskyddsombudet och Sekos ordförande på Transtema vill att det ska finnas tydliga riktlinjer för hur långa arbetspassen ska vara.

– En del tekniker vill arbeta mycket för att tjäna lite extra. Men när arbetspassen blir väldigt långa är teknikerna en fara för sig själva och andra, särskilt när de slutat och ska köra bil hem, säger Sekos ordförande Stefan Mårtensson.

Nya rutiner: Tekniker får ta taxi

Efter 6:6 a-anmälan, en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen, har arbetsgivaren gjort en riksinventering och riskbedömning. Däremot ställde Arbetsmiljöverket inga krav om arbetstiden. Framför allt eftersom teknikerna omfattas av Telekomavtalet, där parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Dygnsvilan kan inskränkas när det gäller akuta samhällsviktiga fel.

Nya rutiner har däremot tagits fram. Kabel- och fiberteknikerna får numera kalla in en ersättare om ett arbete inte är löst före klockan 06 – men det är inte alltid det finns någon som kan hoppa in. Det går även att beställa taxi eller ta in på hotell om man känner sig för trött för att köra hem, alternativt vila i sin bil.

En tekniker ska dessutom säkerställa att alla mår bra och är pigga nog att ta sig hem med bil, förklarar Stefan Mårtensson, som kritiserar det nya upplägget.

– Det borde vara ett krav från företagets sida att ta taxi hem efter ett visst antal arbetstimmar. Det är inte heller lätt att ta in på hotell. Du kanske befinner dig på landsbygden. Det läggs ett stort ansvar på teknikerna i och med att de här möjligheterna nu finns. Företaget fråntar sig mycket av ansvaret, säger Stefan Mårtensson, som ändå hoppas att rutinerna kan leda till någon slags förbättring.

6:6 a-anmälan

  • Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställda vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a.
  • Det brukar kallas 6:6 a-anmälan. Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.
  • För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.

Vill att arbetstidslagen ska gälla

Huvudskyddsombudet Benny Andersson godkände de nya rutinerna och gick med på att ärendet avslutades. Men han är ändå kritisk mot Arbetsmiljöverket, som inte kunde sätta ned foten när det gäller de långa arbetspassen.

– Det är märkligt. Vi anser att arbetstiderna är en risk för hälsa. Men eftersom vi har vårt avtal så kunde de inte göra något åt saken. Vi har ändå en plan nu och det går i rätt riktning.

Benny Andersson vill att arbetstidslagen ska gälla i kollektivavtalet och för hela branschen. Alltså inga avsteg från dygnsvila vid akuta samhällsviktiga fel. Det skulle, enligt honom, förbättra arbetsmiljön i hela branschen.

– Då skulle inte företagen behöva konkurrera på det sätt man gör i dag och lägga ut långa arbetspass på sina anställda för att i förlängningen vinna kontrakt.

Transtema har valt att vid ett senare tillfälle kommentera kritiken som framförs.

Om Transtema: 

  • Bygger, underhåller och sköter driften av olika typer av kommunikationsnät under dygnets alla timmar. 
  • Finns på 85 orter i Sverige och har omkring 1 000 anställda.
  • Har kontrakt med kommuner, teleoperatörer, nätägare, företag och offentliga förvaltningar.
  • Företaget Transtema Group bildades 1997 och växte under fiberboomen. 2018 köpte företaget ett bolag från Ericsson som fick namnet Transtema Network Services, vilket är den del av företaget som har en fältserviceverksamhet.

Källa: Transteam, Wiki, Dagens Industri