Den svenska handelsflottan, som består av bland annat fraktfartyg och passagerarfärjor, har svårt att konkurrera internationellt.

I vintras presenterade regeringens utredare flera förslag för att stärka svensk sjöfart.

Det handlar framför allt om skattelättnader för att det inte ska vara gynnsammare att registrera fartyg i andra länder.

Fartyg kan lämna Sverige

Nu väntar sjöfartsbranschen på att förslagen ska bli verklighet. De kallar det för en ödesfråga.

– Jag tror att det är nådastöten om det här inte blir bra. Minst 30 fartyg kommer att lämna Sverige direkt, säger Kenny Reinhold, som är ordförande för Seko Sjöfolk.

Kenny Reinhold står utomhus.
Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk.

På 1990-talet fanns det över 350 svenskregistrerade fartyg. I dag är antalet drygt 90.

Det beror på att många rederier väljer att registrera sina fartyg i andra länder av ekonomiska skäl.

Cinderella blev finskt

Nu senast blev Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella finskflaggat, vilket facket Seko sjöfolk var mycket kritiskt till.

Dels eftersom det slår mot svenska jobb, dels för att praktikplatser försvinner för unga svenskar som vill jobba till sjöss.

Frågan om den svenska sjöfarten har dessutom blivit mer aktuell i och med Sveriges Natomedlemskap.

Enligt regeringen är det viktigt för landets beredskap att ha svenska fartyg och sjömän, bland annat eftersom merparten av all svensk import och export sker sjövägen.

Rederiet: Behövs skattelättnader

Jonatan Höglund är vice vd på rederiet Furetank, som nyligen prisades av branschorganisationen Svensk Sjöfart för att de bland annat har många fartyg under svensk flagg och bidrar till svensk beredskap.

Han beskriver det som helt avgörande att förslagen om skattelättnader blir verklighet.

– Sverige har en fantastisk möjlighet att bygga upp en väldigt högkvalitativ flotta med svensk flagg om politikerna nu gör rätt, säger han.

Jonatan Höglund i kostym med bryggor och byggnader i bakgrunden.
Jonatan Höglund, Furetank.

Familjeföretag från Göteborg

Furetank specialiserar sig på transport av flytande last, exempelvis kemikalier, bio- och petroleumprodukter.

Jonatan Höglund är fjärde generationen i familjeföretaget som kommer från Donsö i Göteborgs skärgård. Rederiet har i dag ett fartyg med utländsk flagg, resten är svenskregistrerade.

Jonatan Höglund berättar att Furetank även har beställt elva nya fartyg med intentionen att de ska gå under svensk flagg.

– Vi vill att svensk sjöfart ska vara ledande inom miljö och kvalitet i världen och den svenska flaggan har möjlighet att hänga med på den resan. Det tror vi att den har potential att uppnå, säger han.

Förslag på skattelättnader för sjöfarten

I januari presenterade regeringens utredare förslag på hur svensk sjöfart kan stärka konkurrenskraften. Utredningen »Vågade skatter« föreslår skattelättnader för att få rederier att stanna i Sverige.

Ett förslag är att slopa den så kallade stämpelskatten, som gör det dyrare att registrera fartyg i Sverige än i andra länder.

Utredningen vill även att systemet med tonnageskatt öppnas upp för fler fartyg och företag. Tonnageskatten innebär att fartyg beskattas utifrån storlek i stället för det ekonomiska resultatet. Det har minskat rederiernas kostnader.