Många sjömän miste sina jobb inom sjöfarten under coronapandemin.

Nu när resandet kommit i gång vittnar anställda om att arbetsbelastningen ökat. Samma jobb ska göras ombord som före pandemin, fast med färre personer i besättningen, berättar Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko.

Längre vilotider för sjömän

I årets avtalsrörelse när nya villkor och löner omförhandlas kräver därför Seko längre vilotider för sjömän
framför allt inom färjetrafiken.

Tre olika kollektivavtal

Storsjöavtalet, Färjeavtalet, samt Hamn- och Bogseravtalet ingår i sjöavtalen. Omkring 4 000 Sekomedlemmar omfattas av avtalen. Sjömännen arbetar bland annat på Stena Line, Forsea, Wallenius Marine, TT-Line, Destination Gotland.

De som jobbar natt borde även få mer ledighet, menar Seko. Det ska kompensera för att nattarbetet är skadligt för hälsan.

– Det är fortfarande så att nattarbetet förkortar livet. Därför ska man få vara färre dagar i tjänst, säger Joakim Hellmouth.

Seko: Mer pension till sjömän

Ytterligare ett krav är mer avtalspension.

– Vi får se vad som händer i själva förhandlingarna. Arbetsgivarnas krav ska nu analyseras av förhandlingsdelegationen, säger Joakim Hellmouth.

Sjöfartens arbetsgivarförbund SARF vill inte uppge för Sekotidningen vilka krav de har eller vad de vill ändra på i kollektivavtalen.

Sekos krav inom sjöfarten

Seko har växlat avtalskrav med Sjöfartens arbetsgivarförbund (SARF). Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2023.

Vad vill Seko?

• Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.

• En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.

• Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

• Lönehöjningen ska öka avsättningen till avtalspensionen med 1,5–2 procent.

• Arbetstidsförkortning vid nattarbete mellan kl. 20-06.

• Minsta sammanhängande vilotid ombord ska vara 10 timmar.

• Övertidsersättning på planerad fridag ska ersättas med två dagar oavsett veckodag.