Porträtt på Emily Gyllenspetz i maskinrummet på en båt.

Emily Gyllenspetz menar att branschen behöver förändras på flera olika sätt för kvinnor ska välja ett yrkesliv på sjön.

Till vardags arbetar Emily Gyllenspetz som däcksman och styrman på Styrsjöbolaget i Göteborgs skärgård.

Under coronapandemin var hon gravid och satt i karantän i flera månader för att undvika att smittas. Då började hon fundera över något som stört henne länge: att kvinnor på sjön är osynliga i media och i populärkulturen.   

– Det finns barnböcker om kvinnliga poliser och brandmän, men inte om kvinnliga sjömän. Det är fortfarande Kapten Haddock som är bilden av en sjöman, säger Emily Gyllenspetz.  

Stort gensvar från kvinnliga sjömän

Under graviditeten började hon teckna kvinnliga sjömän och skapade sjökaptenen Celi, chefsingenjören Ylva och sjömannen Annie på tankfartyget Femino.  

Sjöfarten ska vara en självklar arbetsplats för nästa generations kvinnor.

Emily Gyllenspetz

Hon startade ett företag vid sidan av jobbet och började skapa illustrationer av den fiktiva besättningen till både kläder, vykort och koppar. Gensvaret blev stort, särskilt från kvinnor som arbetar på sjön.  

– Kvinnor inom sjöfarten från hela världen har hört av sig och sagt att ”äntligen syns vi”, säger hon.  

Tecknad bild på en sjökapten gjord av Emily Gyllenspetz.
Sjökapten Celi är huvudperson i Emily Gyllenspetz barnbok.

Ger ut barnbok för att bryta normer

I höstas gav Emily Gyllenspetz ut sin första barnbok om kapten Celi. I boken får läsaren följa med Celi och hennes besättning ut på havet och se hur arbetsvardagen ombord kan se ut. För att locka fler kvinnor till yrket tror hon att det är viktigt att visa barn att vem som helst kan bli sjöman.  

– Nästa generation ska inte behöva känna att ”oj, kan jag jobba på sjön som tjej”. Sjöfarten ska vara en självklar arbetsplats för nästa generations kvinnor, säger hon.  

På färjerederiet Styrsjöbolaget har Emily Gyllenspetz många kvinnliga kollegor och hon upplever att det är en relativt jämställd arbetsplats.  

– Jag är förskonad från fördomar på min arbetsplats. Men från kvinnliga kollegor som arbetar på andra rederier hör jag att de möts av mycket raljerande skämt, säger hon.  

Tecknad bild på en sjökapten bakifrån gjord av Emily Gyllenspetz.
I barnboken om sjökapten Celi får läsaren följa med ut i arbetsvardagen ombord.

Sjöfarten måste förändras för att locka fler kvinnor

Sjöfarten har länge haft svårt att rekrytera kvinnor. Emily Gyllenspetz menar att branschen behöver förändras på flera olika sätt för kvinnor ska välja ett yrkesliv på sjön. Det handlar om att skapa en inkluderande arbetsmiljö, menar hon.  

– Jag har kvinnliga kollegor som fortfarande får höra att det inte finns arbetskläder i deras storlek. Sådana saker är väldigt grundläggande för att du ska känna dig välkommen på ditt jobb, säger hon.  

Emily Gyllenspetz bakifrån med två fartyg i bakgrunden.
”Det är en särskild frihetskänsla”, säger Emily Gyllenspetz om arbetet ombord.

Låg andel kvinnliga sjömän

Enligt International Maritime Organisation, IMO, består den globala sjöfarten av endast 1,2 procent kvinnor. I Sverige är dock siffran högre – 25 procent av de som arbetar till sjöss är kvinnor.

Det svenska sjömansregistret omfattade i början på januari 2024 drygt 17 200 aktiva sjömän, varav drygt 4 300 är kvinnor. 

Källa: IMO och svenska sjömansregistret.

Svårt att kombinera med föräldraskap

Sjöfarten måste också moderniseras så att ett jobb på sjön blir lättare att kombinera med föräldraskapet, anser Emily Gyllenspetz, som själv är mamma till en treåring.

Fartygsbefälens behörighet gäller i fem år och under den tiden måste sjömannen ha tjänstgjort ombord i minst tolv månader, annars förlorar hen sin behörighet.  

– Det är ett jättestort problem. Du blir inte mindre kompetent som sjöman bara för att du varit hemma med dina barn, säger hon.  

Närbild på ett par händer som håller en mugg med en målning av sjömannen Annie, en karaktär skapad av Emily Gyllenspetz.
Sjömannen Annie är en av karaktärerna som Emily Gyllenspetz skapat.

Har aldrig ångrat sitt yrkesval

Emily Gyllenspetz kommer inte själv från en båtfamilj. Men när hon skulle välja gymnasium lockade resorna. På Öckerö seglande gymnasieskola seglar eleverna över hela världen och under sina tre år på skolan fick Emily se både Europa, Västindien och Nordafrika.

Hon har aldrig ångrat sitt yrkesval.  

– Att vara ute på havet är en särskild frihetskänsla. Och jag har jättebra kollegor. Har du ett bra gäng och får vara ute och åka båt på arbetstid, då är livet toppen.  

Mer kultur om kvinnor på sjön

I faktaboken Kvinnliga sjömän finns dom? av Ingrid Kaijser får vi ta del av berättelser från kvinnor på sjön. Boken bygger på intervjuer med 58 kvinnor som varit eller är aktiva inom sjöfarten.

På Sjöfartsmuseet i Göteborg finns arkivmaterial som berättar om kvinnors arbetsliv till sjöss under 1900-talet. 

I ett pågående fotografiskt projekt har Nina Varumo följt tolv kvinnor som arbetar ombord. Syftet är att beskriva kvinnliga sjömäns arbetsliv och förändra den stereotypa bilden av vad och vem som är en sjöman.