Mats Envall, 45 år terminalarbetare, Postnord, Kumla
–Ta nödvändiga beslut för att få till en ökad trivsel bland mina medarbetare. Se över arbetsmiljön och få ett socialt ledarskap med tydlig styrning. En höjd trivselfaktor är detsamma som ökad produktivitet.
Mysan Hagman, 35 år, cityman, Citymail, Göteborg
–Jag skulle lyssna på mina medarbetare för att göra arbetsplatsen trevligare. Jag läste en intressant artikel om en arbetsplats som kortat arbetstiden och att det gjort personalen gladare. Kortare arbetstid är en bra åtgärd.
Bassam Georgis, 49 år, stationsvärd MTR, Rotebro
–Jag skulle ta ansvar för alla anställda. Sista tiden har det inte varit någon som lyssnat på våra bekymmer. Jag skulle se till så att alla fick den ledighet och semester man vill ha.
Björn Hägglund, 54 år, arbetsledare, Dammarsberg entreprenad, Norrtälje
–Om jag var mina chefer skulle jag se till så att allt arbete rullar på som det ska. Om man är chef, har startat ett företag och fått fart på det ekonomiska, skulle jag också passa på att njuta av livet. För det är ju kort ibland.