Klockan var två på natten när två elmontörer, anställda hos Vattenfall men uthyrda till Ellevio, skickades ut på ett röjningsarbete för att åtgärda ett strömavbrott.

Detta trots att det är extremt farligt att arbeta i stormfälld skog, även när det inte blåser. Arbetet förutsätter en rigid riskbedömning, enligt Arbetsmiljöverket.

Under röjningsarbetet träffades en av elmontörerna i huvudet av ett träd. Mannen fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där han senare avled.

Dödsolyckan inträffade 22 september 2018, söder om Kungsbacka i samband med att stormen Knud rasade in över Sverige.

”Kraftig storm”

Åklagaren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver i domen att ansvarig, eller ansvariga företrädare för Vattenfall Services Nordic, inte riskbedömt arbetet som skulle genomförs i skogen.

Det fanns även ett beslut i Vattenfalls organisation om att endast arbeta med så kallad sektionering under natten, vilket betyder att elnätet delas av och leds förbi felet. Andra arbeten skulle vänta tills morgonen och göras i dagsljus.

Enligt domen hade dödsolyckan sannolikt inte inträffat om alla varit medvetna om att ingen skulle arbeta med trädfällning i mörkret och under en kraftig storm (22,2 m/s byvind).

Vattenfall har därmed inte följt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet orsakat elmontörens död, enligt domen. Bolaget ska betala en företagsbot på två miljoner kronor, samt 40 000 i ersättning till elmontörens närmaste anhörig.

Vattenfall Services Nordic accepterar strafföreläggandet:

”Det var en tragisk olycka och jag beklagar verkligen det inträffade. Vi har sedan dess arbetat med uppföljning och rutiner för att förhindra att något liknande någonsin ska inträffa igen, till exempel utför vi inte längre trädfällning i mörker eller stark blåst”, säger vd:n Dag Svensson, i ett mejlsvar till Sekotidningen.

”Alla ska komma hem till sina familjer när dagen är slut”, säger Ulrika Nilsson, ombudsman Seko.

Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko med ansvar för energiavtalet, välkomnar domen.

– Det är bra att rättssystemet visar att det inte är okej att inte följa gällande regelverk. Jag hoppas att arbetsgivare i alla branscher tar till sig detta så att det inte händer igen.

Flera dödsolyckor

Efter flera dödsolyckor i elbranschen under 2018, däribland två på Vattenfall, bildade skyddsombud och förtroendevalda inom Seko Energi och Elektrikerförbundet en arbetsgrupp, Ingen ska dö på jobbet.

Målet har varit att tillsammans uppvakta företag, myndigheter och politiker för att få till en säkrare arbetsmiljö. Uppropet har bland annat lett till att energiminister Anders Ygeman (S) kallat till möte om arbetsplatsolyckor. Ett uppföljande möte ska ske framöver.

– Gruppen jobbar vidare för att få till en förändring, så att alla ska komma hem till sina familjer när dagen är slut, säger Ulrika Nilsson.

Massimo Bresnik, ordförande i Seko Vattenfall Väst, menar att säkerheten diskuteras allt mer i företaget. Mycket beror på Dag Svensson, som tillträdde som ny vd i december 2018.

– Jag är ganska imponerad. Han använder ordet säkerhet i var och varannan mening. Och har initierat säkerhetskulturmöten där vi uppmanats att tänka ett varv till kring säkerheten. Det är en stor skillnad.

Stress och tidspress i branschen är samtidigt ett bekymmer, enligt Massimo Bresnik, som är elkrafttekniker.

– Nätägarna snålar in, allt ska vara så billigt för dem och allt ska gå fort. Vi som jobbar som ställverksmontörer nallar aldrig på säkerheten. Men i och med tidspressen så blir det en inre stress, för man vill inte att det ska gå dåligt för Vattenfall Services. Det är en riskfaktor.