Arbetsmiljöverkets förbud är riktat mot Relacom, men gäller i förlängningen alla företag i branschen.

– Just det här förbudet är riktat mot Relacom men det var mer eller mindre en slump att vi började med dem. Det kunde lika gärna varit ett annat bolag med samma problematik, säger Rolf Viklund på Arbetsmiljöverket.

Relacom har invänt att ett förbud mot dem snedvrider konkurrensen och att man därför vill se lagstiftning i frågan i stället. Men i Arbetsmiljöverkets beslut menar man att den redan finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

– Det är ingen ny föreskrift utan en tolkning av den befintliga. Det gör att det inte med automatik gäller alla, men en klok arbetsgivare förstår att det är så. Men vi kommer göra inspektioner på andra företag och har de samma typ av arbeten så kommer det bli samma beslut, säger Rolf Viklund.

Även huvudskyddsombudet på Relacom, Göran Tjerngren, tolkar det som ett totalförbud.

– Vi har varit i kontakt med skyddsombuden på de andra företagen och vi kommer köra en enad front. Det ska inte gå att komma förbi det här.

Relacom har även hävdat att man genom teknisk utrustning med larm och positionering har mött alla eventuella risker med ensamarbetet. Men det håller varken Arbetsmiljöverket eller Göran Tjerngren med om.

– Teknikerna kan ju vara långt ute i skogen så även om de lyckas larma kan det ju ta väldigt lång tid innan hjälpen kommer. Men har man någon med sig som kan första hjälpen kan det vara skillnaden på liv och död.

Dubbelbemanning på alla jobb i master och stolpar är resurskrävande och kommer, enligt Göran Tjerngren kräva nyrekryteringar.

– Min bedömning är att det behöver anställas folk. Företagen har ju dragit ner tidigare så det finns inga marginaler. Jag hoppas att man nu kan anställa lite ungdomar för vi har en ganska åldrad arbetskraft här på Relacom.

På Relacom är man förvånad över att förbudet riktas enbart mot dem.

 – Vi förstår inte riktigt bakgrunden till det här beslutet. Varför det riktas mot oss som enskilt företag. Det blir inte konkurrensneutralt, säger Lotta Lindgren, kommunikationschef på Relacom.

Hon påpekar att säkerheten alltid är i fokus men att det måste bli en fråga för hela branschen.

– Nu slår det oerhört hårt mot oss, med höga vitesbelopp om vi bryter mot förbudet. Vi utför en mycket stor mängd stolpklättringar varje vecka Och det råder redan brist på folk i branschen så det blir i princip omöjligt att genomföra.

Skanova äger det öppna telenätet i Sverige och är därigenom en av de största uppdragsgivarna för Relacom och dess konkurrenter. Förbudet får stora konsekvenser även för dem.

– Arbetsmiljöansvaret ligger ju hos våra underentreprenörer. Så det är en fråga för dem, säger Inger Gunterberg, kommunikationschef på Skanova.

Hon vill inte uttala sig om Skanova kan skjuta till extra pengar för redan tilldelade kontrakt.

– Vi har inte sett vilka konsekvenser det här får. Men det ligger ju inom gängse avtalshantering och det är inget vi kommenterar.