Missförhållandena har varit kända i flera år, men det var först i slutet av 2020 som hemmet stängdes.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter Väst har pratat med 29 flickor och 14 Sis-anställda som alla varit på Björkbacken de senaste fem åren. 12 av de anställda och 29 av flickorna uppger att de antingen sett eller själva upplevt våld, hot och kränkningar från personal på Björkbacken. Björkbacken tar emot flickor mellan 12 och 16 år och flera av de som varit utsatta har varit mellan 12 och 14 år.

Sju anställda har anmält

Bland annat har en vårdare spottat en intagen flicka i ansiktet. Detta skedde i november i fjol. Han har uppgett att han handlade i affekt. Händelsen har dokumenterats med övervakningskamera och ledde enligt uppgift till att Björkbacken till slut stängdes.

Statens institutionsstyrelse, Sis, som driver Björkbacken, har vidtagit åtgärder, men situationen har inte förbättrats. Av programmet framgår tvärtom att det var ännu sämre 2020. Personalomsättningen var väldigt hög.

Ur ett mejl från en person som arbetat på Björkbacken till ansvarig på Sis. Konsulten hade i uppdrag att utbilda personal.

Sju anställda har anmält ungdomshemmet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ska granska verksamheten, men inte heller det har lett till några förbättringar. IVO:s chefsjurist säger i programmet att myndigheten brustit i sin uppföljning.

Fler avskiljningar än andra hem

Flera flickor säger i programmet, och det har även utredningar visat, att de släpats fram av personal, fått huvudet dunkat mot väggen, tryckts ned mot golvet och fått andnöd och många blåmärken. Flickorna tycker att en del av personalen inte brydde sig om dem. Och beskriver hemmet som ett häkte, och att de behandlas som djur där. 

”Vi är bara små flickor som har rädsla”, säger en flicka.

Björkbacken har betydligt fler anmälningar än andra ungdomshem och högst avskiljningstal av alla.

En avskiljning innebär flera saker. Det kan vara alltifrån att en anställd tar tag i ungdomen, att den unge bli fasthållen mot golvet eller väggen eller att hen blir inlåst i ett avskiljningsrum. Efter en lagändring för några år sedan ska allt ”bryter mot behandlingen” betraktas som avskiljning. Tidigare noterades enbart inlåsning.

Metoder avpassade för pojkar

Enligt Sekotidningens källor saknar Sis bra och fungerande behandlingsmetoder som kan hjälpa flickor och kvinnor. De bär ofta på svåra trauman och har varit utsatta för övergrepp på ett helt annat sätt än pojkar och män. Samtidigt är de metoder som används utprovade på män och pojkar.
–Vi behöver mer psykiatrisk hjälp till flickor och kvinnor och den kompetensen saknas hos oss, säger Sekotidningens källa.

Sis uppdrag är att ändra ungdomarnas beteende.

–Det förutsätter att vi kan bygga upp en trygg relation. Och det måste ske i frivillighet. Det är ett problem eftersom de som är hos oss är tvångsintagna.

Sis har tillsatt en utredning som ska se över vården av kvinnor och flickor. En orsak till det är att samtliga hem för flickor har problem.

Seko: Oacceptabelt beteende

Jan-Eric Josefsson, senior rådgivare åt generaldirektören på Sis har arbetat många år på myndigheten. Han säger i Uppdrag granskning att åtgärder har vidtagits, men att Björkbacken borde ha stängts tidigare.

På fredag denna vecka behandlas ett ärende i personalansvarsnämnden som berör händelser på Björkbacken.

Björkbacken, som ligger i Göteborg, ska öppna inom kort med två avdelningar som ska ledas från ungdomshemmet Nereby i Kungälv.

Seko, som har medlemmar som jobbar på Björkbacken, menar att ansvaret ”vilar tungt” på ledningen för Statens institutionsstyrelse, Sis, för att missförhållandena fått pågår under så lång tid.

Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson skriver i ett mejl:

”Av det som beskrivs är det också uppenbart att några anställda haft ett oacceptabelt beteende. I grunden sätter det fingret på det vi krävt under lång tid. Sis måste få mer resurser och mer utbildning till personalen. Det är dags att regeringen satsar nödvändiga resurser på denna verksamhet, både för ungdomarnas och personalens skull.”

Björkbackens ungdomshem

Flickor mellan 12-16 år bor på Björkbacken, som tvångsvårdas enligt LVU, lagen om vård av unga. 
Anledningen till tvångsvård kan vara drogproblematik, självskadebeteende, eller våldsamt utåtagerande. 
Över 200 flickor har varit placerade på Björkbacken under åren. 
Syftet med Sis (ungdomshemmet) är att flickor i 12-16-årsåldern ska få vård och få hjälp att återanpassa sig till samhället. 

Sis har totalt 22 ungdomshem som tar emot flickor och pojkar. Medelåldern är 16 år och Sis tar emot 1 000 unga per år. Vårdtiderna är i snitt fem månader. På Sis vårdas även de som döms enligt Lagen om särskild vård av unga, LSU.