Parterna misslyckades att få till stånd en uppgörelse på söndagskvällen .

Enligt postfacket PAU kan den förlängda strejken komma att pågå till den 22 december. Nytt är att den även kommer att omfatta Postens försäljning och tjänstemän.

Omfattande strejk på Posten i Finland

Nyhet

Ett antal sympatiktioner utlöses idag, måndag. En stor del av den kollektiva busstrafiken i Helsingfors med omnejd stannade upp vid 3-tiden i morse. Arbetsnedläggningen rör de chaufförer som tillhör AKT, Bil och transportbranschens arbetarförbund. 

Sympatistrejk från sjöfolket

Från klockan 6 i morse stannade fraktfartyg och passagerarfartyg med finländsk flagg kvar i hamn. Det gäller Viking Lines Amorella, Mariella samt Rosella och Tallinks Siljas Baltic Princess samt Silja Serenade. Bakom sympatistrejken står fackförbundet Sjömansunionen.

Flygbolaget Finnair uppger i ett pressmeddelande att man kommer att ställa in de flesta avgångar idag måndag. Det handlar om en sympatistrejk från fackförbundet Luftfartsunionen IAU.

Även livsmedelsfacket SEL samt Elektrikerförbundet genomför sympatiaktioner.

Under hela söndagen pågick intensiva förhandlingar, men riksförlikningsman Vuokko Piekala kunde på kvällen konstatera att förhandlingarna strandat.

Försämrade villkor orsak

Seko stödjer finska postens strejk mot lägre löner

Nyhet

Konflikten handlar om två frågor. Den mest infekterade rör de runt 700 paketsorterare som Posten i höstas flyttade över till dotterbolaget Posti Palvelut, vilket medförde att de kom att hamna under ett för arbetstagarna sämre kollektivavtal. 

Den andra frågan handlar om de postanställdas kollektivavtal överlag, vilket löpte ut i början av den här månaden.

En särskild grupp bestående av rutinerade arbetsmarknadsexperter har lagt fram ett förslag till lösning vad gäller de 700 pakethanterarna. Det förslaget motsätter sig dock arbetsgivaren Medieförbundet, vars avtal de flyttats över till.

Ordföranden i PAU Heidi Nieminen har upprepade gånger förklarat, att man inte kommer att säga ja till något medlingsbud angående kollektivavtal för runt 10 000 postanställda, förrän även frågan om de 700 postsorterarna fått sin lösning.