Orsaken är de id-kontroller som införs för resande till Sverige. Det blir transportörerna som ska ansvara för att kontrollerna genomförs. SJ anser sig inte hinna göra id-kontroll och samtidigt hålla tidtabellen. I dag körs sex avgångar per dag.

Samtidigt ser SJ över möjligheten att återuppta trafiken. SJ har tidigare, utan framgång, bett att få ett enskilt spår på Köpenhamns huvudbangård för att snabbt kunna genomföra kontrollerna. Tanken är att det kan bli möjligt längre fram.

Id-kontrollerna på tåg kommer att utföras på flygplatsen Kastrup av danska tågbolaget DSB, som i dag kör vartannat tåg över bron.

-Det stämmer, säger Mikael Silver, driftschef på Transdev Öresundståg. DSB sköter kontrollerna, inte vi eller Skånetrafiken.

Det blir också, än så länge, DSB som får stå för kostnaden. Enligt infrastrukturminister Anna Johanssons pressekreterare Elin Tibell ersätter inte svenska staten DSB för detta. Inte heller de svenska bolagen betalar för kontrollerna.

Kontrollerna kommer att gå till så att Öresundstågen kör från Köpenhamn och stannar på Kastrup där passagerarna får kliva av, ta trappan upp, gå igenom id-kontroll och sedan ta sig ner till perrongen igen. Det blir inte samma tåg som plockar upp efter kontrollen.

-Passagerarna får ta nästa tåg, säger Mikael Silver.

Personalen ombord på Öresundstågen åker med tåget hela vägen från Köpenhamn till Malmö, utom de som går av sitt pass på Kastrup.

-Den som slutar sin tur på Kastrup måste gå igenom kontrollen, men de får en fast track, där de går igenom i uniform och med vårt företags id-kort, säger Mikael Silver.

I den förordning om id-kontroller som regeringen fattade beslut om i fredags, den 18 december, framgår att transportör är den som ”faktiskt utför en transport”. Det är transportören som har ansvar för att id-kontroller görs och i de fall de inte görs kan Transportstyrelsen utfärda sanktionsavgift på 50 000 kronor.

Enligt Mikael Silver betyder skrivningen inte att Transdev är ansvarigt att betala eventuell sanktionsavgift.

-Det är tveksamt om det är vi som faktiskt utför transporten, säger han. Vi kör åt Öresundståg AB och Skånetrafiken, som har avtalet för tågtrafiken över bron. Det kommer att bli en förhandlingsfråga.

Enligt förordningen är det polisen som ska kontrollera att transportörerna genomför kontrollerna. Hur det ska gå till funderar Polisen över just nu.

-Vi fick förordningen i fredags och vi tittar nu på hur vi ska genomföra vårt arbete i den här frågan. Det är för tidigt att säga något om det, säger tf presschef vid Polisen Fredrik Wallén.