Turerna har varit många men nu har Högsta förvaltningsrätten beslutat att inte ta upp målet för ny prövning. Det innebär att kammarrättens dom, som konstaterar att Torolf Jansson visst kan köra tåg, gäller.

Transportstyrelsen har i det längsta drivit att det faktum att han har en aspergerdiagnos gör honom olämplig som lokförare. (Läs mer här, här och här)

När kammarrätten efter en grundlig utredning kom fram till att han inte alls var olämplig överklagade Transportstyrelsen till Högsta förvaltningsdomstolen. Men där fick man alltså inte gehör för sina synpunkter.

Torolf Jansson och hans juridiska ombud, Kerstin Burman, har å sin sida hävdat att hans närmare 30 år av prickfritt körande visar att han inte har problem. I en tidigare intervju med Sekotidningen sa han att diagnosen snarare var en fördel för honom i yrket.

– Lokföraryrket passar väldigt bra för mig. Det finns ett exakt schema att följa, jag vet exakt hur snabbt jag ska köra på varje sträcka, det finns rutiner för alla situationer och jag får vara ifred inne i loket.

Han är övertygad om att många ”aspergare” har sökt sig till yrket och kör på den svenska järnvägen.

– Jag tror att man många gånger är bättre lokförare eftersom man är noggrannare med att följa alla säkerhetsrutiner, att man alltid gör som man ska.

Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp ärenden som är principiellt viktiga och kan bli vägledande i andra fall. Något man alltså menar inte är fallet här.

Det innebär att Torolf Jansson kan gå tillbaka till jobbet så fort han formellt fått sin dispens från Transportstyrelsen och gått säkerhetsutbildningen på nytt.