Sekos strejkvarsel skulle utlösts klockan sex om inte parterna kommit överens innan dess. Nu skjuts deadline fram till midnatt på medlarnas begäran.

– Vi har inte fått något bud från medlarna än, bara en hemställan om att skjuta på varslet till midnatt och det har vi gått med på, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko.