Smittspridningen skenar i landet. Nu har den högsta dygnssiffran över insjuknade rapporterats in sedan pandemins början. Hela 37 886 nya fall under tisdagen, uppger Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att samhällsviktiga verksamheter kan drabbas av hög sjukfrånvaro. Inte bara sjukvården, även energibranschen, el, värme och vattenförsörjningen.

Enligt MSB är läget ansträngt på flera håll. Till tidningen Arbetet säger Jan-Olof Olsson, handläggare på myndigheten, att i några fall har fjärrvärmeverk och vattenverk varit nära driftstopp.

– De har räddats av solidarisk personal som ställt upp och arbetat extra, säger han till tidningen.

Liten oro för driftstopp

Hittills har oro för driftstopp inte varit särskilt stor, enligt en rundringning som Sekotidningen har gjort till Sekoiter på Degerfors energi, Mälarenergi, Vattenfall, Skellefteå Kraft och Kristinehamns Energi.

Däremot uppger flera att i ett scenario där många anställda insjuknar, eller behöver sitta i karantän eftersom en i familjen blivit sjuk i covid-19, kan läget ändras. Det kan bli en ordentlig kris om Sverige i samma veva drabbas av ett kraftigt stormoväder.

Robert Ignberg, som arbetar på Skellefteå Kraft och är ordförande i Sekoklubben på arbetsplatsen, menar att beredskapsgrupperna bör bemannas upp inom hela branschen. I många år har organisationer slimmats ned.

– Det har man kunnat göra när allt har fungerat väl. Det visar sig vid sådana här krissituationer att när man drar ner för mycket på anställda i drift och underhåll och behöver resurser, då finns de inte.

När skulle det kunna bli kritiskt för er på Skellefteå Kraft?

– Vi har arbetat ganska hårt med att dela upp arbetslag, hålla dem isär från varandra och att kunna jobba hemifrån vid behov. Vissa anställda är mer isolerade än andra. Vi har inte haft så många smittade, men nu när smittspridningen är så allmänt utspridd är faran en annan. Driftcentraler där det är få anställda kan få svårt om några i ett skiftlag blir sjuka. Då påverkas det andra laget.

Folkhälsomyndigheten ändrar karantänsreglerna

Robert Ignberg är inte ensam om att tycka att karantänsreglerna för om någon i familjen är sjuk bör ses över. Det vill även Per Johansson, fackombud för Seko, och distributionselektriker på Degerfors Energi, en arbetsplats som har 20 anställda och 4 500 kunder på elnätet.

– Än så länge har allt fungerat bra. Vi är väderberoende, så det gäller att inte allt för mycket händer samtidigt. För då kan det bli bekymmersamt, säger han.

Under torsdagen, 20 januari, kom nya besked kring hemmakarantän från Folkhälsomyndigheten. Den förkortas för alla från sju till fem dagar.

Dessutom finns en lista på samhälls- eller nyckelfunktioner som de anser ska undantas från karantänsreglerna om man själv inte är sjuk. Det rör bland annat personer som arbetar med distribution av el, kylgas, dricksvatten och rening av avloppsvatten.