Tillsammans med 24 fackförbund har Seko skrivit på ett avtal med arbetsgivarorganisationen Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Det innehåller bland annat förbättrad trygghets- och omställningsstöd för Sekomedlemmar på kommunala energibolag och regionala flygplatser.

Avtal: Flera hundralappar mer i plånboken

Tjänstepensionen ska även höjas från och med 1 januari 2023, från 4,5 procent till 6. Vilket betyder flera hundralappar mer i månaden.

– Det blir rätt mycket pengar över tid, säger Sekos ombudsman Ulrika Nilsson, som har varit med i förhandlingarna.

Drygt 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner berörs av avtalspaketet.

I samband med att det nya avtalet togs fram, förhandlade man om branschöverenskommelsen, som tecknades under avtalsrörelsen 2020, som träder i kraft i januari 2022. 

Avtalet anpassades inför en kommande ny lagstiftning, den om lagen om anställningsskydd, Las. Och andra förändringar som kommer med uppgörelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv, som berör den privata sektorn på arbetsmarknaden. 

Nya las börjar kan börja gälla

Seko har ställt sig utanför huvudavtalet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Däremot har förbundet gått med på en rad förändringar som gäller las när det gäller branschöverenskommelsen för kommunala energibolag och flygplatser.

Anställningsformen allmän visstid, som försvinner i nya las, ersätts av särskild visstid. Tiden när anställningsformen övergår till fast jobb sänks från 18 till 12 månader. 

Nya las väntas börja gälla hösten 2022. I samband med det kommer arbetsgivare att bland annat kunna undanta tre personer från turordningsreglerna. 

– Skulle nya las att gå igenom gäller de nya las-bestämmelserna på det här avtalet, säger Ulrika Nilsson.