Tillsammans med 24 fackförbund har Seko skrivit på ett avtal med arbetsgivarorganisationen Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det innehåller bland annat förbättrad trygghets- och omställningsstöd för Sekomedlemmar på kommunala energibolag och regionala flygplatser.

Tjänstepensionen ska även höjas från och med 1 januari 2023, från 4,5 procent till 6.

– Det blir rätt mycket pengar över tid, säger Sekos ombudsman Ulrika Nilsson, som har varit med i förhandlingarna.

Avtal: Flera hundralappar mer i plånboken

Rent konkret blir det flera hundralappar mer i månaden.

Avtalet är framförhandlat inför en kommande ny lagstiftning, lagen om anställningsskydd, Las. Och andra förändringar som kommer med uppgörelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv som berör den privata sektorn på arbetsmarknaden. I det så kallade huvudavtalet mellan parterna kan bland annat fler undantag från turordningsregler vid arbetsbrist göras.

Seko har ställt sig utanför huvudavtalet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

Seko: ”Bra avtal för våra medlemmar”

I den nya överenskommelsen med Sobona försämras dock inte turordningsreglerna, i alla fall inte för Sekos medlemmar.

– Seko har ju varit starkt kritiskt till det så kallade huvudavtalet. I det här branschavtalet med Sobona får vi ta del av omställningen utan att tvingas gå med på försämringar av bland annat turordningsreglerna. Sammantaget är det ett bra avtal för våra medlemmar, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko, i ett pressmeddelande.

Drygt 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner berörs av det avtalspaket som träder i kraft den 1 januari 2023.