Seko har begärt central förhandling, som inleds i dag måndag. Enligt ombudsman Thomas Gorin Weijmer saknar avskeden saklig grund. ISS sköter biljettkontrollen på uppdrag från SL, som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län.

De fyra biljettkontrollanterna säger till Sekotidningen att avskeden kom som en chock, utan någon som helst förvarning.

-Det är en personlig katastrof för oss alla, vi mår dåligt och står plötsligt utan inkomst, säger en av männen.

Det var i början av mars som de blev de inkallade till arbetsledningen, en och en. På plats fick de skriva under ett papper på att de avskedats av personliga skäl.

Det dröjde upp till en vecka innan de fick veta vad de anklagades för.

En av dem säger:

-Jag fattade inte vad jag gjort för fel, tankarna snurrade runt i huvudet och jag kunde inte sova. Jag anklagade mig själv och letade förgäves i minnet. När jag sen fick veta vad de har för skäl kändes det som en förolämpning.

Samtliga avskedade medger att de blippat/validerat sina egna kort. Men säger att det är på arbetsledningens uppmaning:

-Vi har blippat våra egna kort i fem år, alla har gjort det, ibland för att aktivera utrustningen för att den krånglar. Andra gånger bland för att hålla den igång när vi är upptagna av resenärer eller annat.

En källa uppger att kontrollanterna fick lära sig det redan under utbildningen. Klubben har samlat in flera vittnesmål som säger samma sak.

-Om det är fel varför har de inte sagt det tidigare?, undrar hen.

En av de avskedade männen säger att det känns som om arbetsgivaren till varje pris ville bli av med honom, efter 20 års prickfri tjänst. Bara en vecka innan avskedet blev han anklagad för att ha gått för tidigt från jobbet, 40 minuter. Även den gången blev han inkallad till arbetsledningen. Han tog med sig sitt fackliga ombud.

-Först blev jag som förlamad, kunde inte tänka. Men efter att jag gått ut ur rummet kom jag på att deras uppgifter inte alls stämde. Det var arbetsgivaren som bett mig komma in tidigare och därmed sluta tidigare.

Det slutade med att arbetsledningen backade och fick be om ursäkt.

-Så en vecka senare kom de med nya anklagelser.

Kebba Trawally, ordförande för Seko på biljettkontrollen, bekräftar bilden av hur ISS biljettkontrollanter arbetat och uppmanats arbeta ända sedan starten för fem år sedan.

-Det råder ingen tvekan om att personalen uppmanats blippa sina egna kort, säger han. Vi har gjort det från början och om vi ska upphöra med det borde någon säga det.

Enligt Seko har ISS uppgett att de nu avskedade kontrollanterna har validerat/blippat sina egna kort upp till 96 gånger på sju veckor. Det ska ställas i relation till att en kontrollant en vanligt dag blippar mellan 300 och 350 kort.

Ombudsman Juwanro Haddad, som förhandlat lokalt för medlemmarna, säger att ISS medger att alla blippar sina egna kort, det visar en kontroll som företaget gjort några månader bakåt i tiden: ISS hävdar att de som avskedats sticker ut i antal.

-Att ISS känner till det visar att det är med arbetsgivarens goda minne som detta sker, säger han. Alltså finns ingen saklig grund för avsked. De ska ha sina jobb tillbaka.

Klubben har samlat in flera vittnesmål för att styrka de fyra biljettkontrollanternas berättelse. Och Seko pekar på att arbetsledningen tidigare instruerat personalen – här finns skriftlig dokumentation – att loggat in på exempelvis buss eller tåg, men utföra kontrollen någon annanstans, exempelvis vid utpasseringen vid stationer där det passerar många resenärer.

Syftet ska ha varit att kontrollera så många kort som möjligt och därmed leva upp till SL:s krav och på så sätt slippa betala viten. Detta arbetssätt tillämpades fram till årsskiftet 2017/2018, då ett nytt avtal började gälla med SL.

När Seko lyft fram detta har ISS svarat att enskilda anställda har ett ansvar att säga nej när de uppmanas fuska. Lättare sagt än gjort, menar facket.

-Personalen är rädd att råka ut för repressalier, säger Juwanro Haddad.

För några veckor sedan uppdagades att flera kvinnor på biljettkontrollen utsatts för sexuella trakasserier av sina arbetsledare. Seko och Almega har träffats flera gånger i centrala förhandlingar men parterna har ännu inte kommit till någon lösning. Sekos krav har varit att de utpekade arbetsledarna ska omplaceras.

Minst en av de som nu avskedats har skrivit en avvikelserapport om arbetsmiljön och det finns en misstanke om att det ligger bakom att hen avskedats.

-Jag och vi har bitit ihop i fem år, säger hen. Jag skrev till slut en avvikelserapport för att jag inte stod ut längre. Det fick räcka.

Enligt Seko har det inte gått att visa att det finns ett samband.

Sekotidningen har sökt ISS för en kommentar om beslutet att avskeda fyra biljettkontrollanter. ISS har valt att lämna en skriftlig kommentar per mejl:

-Om det förekommer händelser som leder till avsked så hanteras det enligt gällande regler, i dialog med vår kund, berörd person och dennes fackliga organisation. Vi ser inte, med respekt för dessa parter, att vi ska kommentera sådana händelser i pressen, säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson.