-Växeln var inte riktigt snöröjd. Entreprenören hade prioriterat växeltungan och inte tagit bort den packade isen i växelkorsningen. Det är i strid med regelverket. Alla delar i en växel ska snöröjas, is som bildas ska hackas bort, säger en av utredarna, Kerstin Tell.

Vagnen var olastad

Dödsolyckan inträffade när lokföraren, som arbetade för Green Cargo, skulle växla ett tomt virkeståg från stambanan in till en terminal. Han hittades svårt skadad under en den vagn han stått på under färd. Loket gick längst bak i tågsättet.

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

Nyhet

Trafikverket konstaterar att vagnen som välte var olastad och därmed relativt lätt, vilket gjorde den mer sårbar när den kom in i den isfyllda växeln.

-Om loket gått först hade risken för urspårning varit mindre, men i Bastuträsk är det mycket svårt att jobba så, eftersom tåget inte kan vända vid terminalen och loket måste gå först när tåget är lastat, säger Kerstin Tell.

Lokföraren hade grönt ljus

Hon poängterar att lokföraren hade grönt ljus för att köra in i växeln eftersom växeltungan fungerade som den ska.

Dödsfall på arbetsplatsen – så bör man agera

Hälsa

Infranord, som hade ansvaret för snöröjningen i området, delar inte Trafikverkets uppfattning om orsaken till olyckan. Infranord hade i sin tur lagt ut arbetet på en underentreprenör.

Vad menar ni är orsaken till urspårningen och olyckan?

-Det tar vi i vår dialog med Trafikverket, inte via media, säger Ronny Fredriksson, trafiksäkerhetschef på Infranord.

Bristande snöröjning

Kerstin Tell säger att Trafikverkets utredare kontrollerat den lista som Infranord ställt samman över andra tänkbara orsaker än bristande snöröjning.

-Infranord har spaltat upp flera orsaker och vi har samlat in fakta om dessa. Vi har genom uteslutningsmetoden kommit fram till att det inte kan vara någon av dessa som orsakade olyckan, säger hon.

Michael Lindgren är ordförande för Seko på Green Cargo i Västerbotten. För honom är det viktigt att det går att lita på entreprenörerna följer reglerna för snöröjning. Och att såväl Trafikverket som Infranord måste inspektera bättre och oftare.

-Vi förare kan anmäla det vi ser men då skulle vi inte göra annat. Det behövs bättre kontroller och inte minst bättre utrustning och maskiner för snöröjning. I det fallet var det bättre förr, säger Michael Lindgren.

Utökat sina kontroller

Trafikverket har utökat sina kontroller och ska förstärka organisationen ännu mer kommande vinter, enligt Håkan Äijä, distriktschef för Trafikverkets underhåll i norra Sverige.

-Regeringen gav oss uppdraget att ta över kontrollerna i egen regi och det arbetet inleddes förra vintern. Vi har nu full bemanning för att klara det, säger han och håller med om att såväl snöröjningen som kontrollerna behöver bli bättre.

-Det är något vi arbetar med i samverkan med företagen.

Trafikverket ska även köpa in snöröjningsfordon som entreprenörerna ska kunna använda.

-Vi måste stå för de dyra investeringarna, säger Håkan Äijä. Vi har exempelvis en snöslunga i Arjeplog som står till förfogande för alla bolag.

Vill inte kommentera

Hur snöröjningen i Bastuträsk kunde bli så dålig i vintras vill han inte kommentera innan alla utredningar är klara. Varken Arbetsmiljöverket, Polisen eller Haverikommissionen är ännu färdiga.

-Jag ska ha ett möte med våra jurister inom kort och fatta beslut om vi ska göra en åtalsanmälan eller inte, säger arbetsmiljöinspektör Tom Risvall.

Kammaråklagare Stig Andersson inväntar Arbetsmiljöverkets beslut innan han går vidare med polisens utredning.