Bristerna har lett till ökad otrygghet för personalen och ökad risk för svåra olyckor, enligt Håkan Sjöström, Green cargos säkerhetschef.

-Det har visserligen varit en snörik vinter, den värsta på 30 år sägs det, men det behövs bättre samordning från Trafikverkets sida för att klara snöröjningen. Förberedelserna har varit alltför dåliga. Vi har påpekat bristerna och det har blivit bättre, säger han.

Har bristerna i snöröjningen någon koppling till dödsolyckan i Bastuträsk i början av året, då en lokförare omkom under ett urspårat lok?

-Det vet vi inte, utredningarna pågår fortfarande. Men det är klart att vi har en stark misstanke om det, säger Håkan Sjöström.

Peter Olsson är ett av Sekos huvudskyddsombud på Green cargo. Han håller med Håkan Sjöström.

-Jag har inte mycket mer att tillägga än att snöröjningen varit bedrövlig. Det är min personliga uppfattning. Det är exempelvis jobbigt att gå 500 meter när man måste pulsa i snö upp till knäna, säger han.

I nordligaste Sverige, från Långsele och norrut, har Trafikverket fyra nya baskontrakt i år.

-Vi har haft en hel del problem som har att göra med mindre inkörningsproblem för våra entreprenörer, säger Anders Moritz, enhetschef för underhållsdistrikt nord, järnväg.

-Men så ska det inte vara. Det ska skötas precis på samma sätt som vanligt, och vi har en kontinuerlig dialog med våra entreprenörer om det här, säger han. Det blir kontinuerligt bättre.

Det har utgått vite, det vill säga företagen har fått betala för brott mot kontraktet, vid flera tillfällen under vintern.

-Det är den ekonomiska påtryckning vi har, säger Anders Moritz, som inte vet hur mycket företagen har fått betala.
Är det brister i upphandlingen som ligger bakom det här? Betalar ni för lite för snöröjningen?

-Nej, entreprenörerna har räknat på det här och ska klara det. Vi måste också se till att kommunikationsvägarna mellan alla inblandade fungerar, så att alla kan ta sitt ansvar. Även tågföretagen, säger Anders Moritz.

Sekotidningen talar med en snöröjare som vill vara anonym. Hen säger att det finns för lite resurser för att klara uppdraget. Plus att det är svårt att få tider i spåren för att röja.