I mars 2018 slog besättningen larm om att arbetssituationen ombord Viking Cinderella var ohållbar.

De flesta problemen rörde restaurangverksamheten.

Åtta månader senare gjorde tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen en inspektion på Cinderella och upptäckte 15 brister; bland att skyddsombud inte deltog i skyddskommittémöten, arbetsolyckor utreddes inte ordentligt, sjuktal följdes inte upp, det fanns inga dokumenterade skyddsronder.

Flera anställda menade även att de utsatts för trakasserier och bestraffningar av chefer och arbetsledare.

Därefter ställde Transportstyrelsen krav.

”Vi gnäller”

Men restaurangpersonalen befarade att det skulle ta för lång tid och krävde akuta insatser. Därför vände de sig till Arbetsmarknadsdepartementet om hjälp. I 36 punkter radades de aktuella problemen upp.

”Chefer vänder våra ”klagomål” på arbetsmiljö till att vi ”gnäller” och att vi ska klara av detta eftersom vi är anställda som servitörer”, står det på en rad.

De har gjort ett fantastiskt arbete

Christina Östberg

”Många har ont i magen av stress, ont i nackar, axlar, rygg, fötter, skenben, händer och fingrar. Ett flertal har sömnproblem, utvecklat högt blodtryck,” står det på en annan rad.

Arbetsmarknadsdepartementet svarade att det råder förbud mot ministerstyre och att den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön.

Ett år senare gjorde Transportstyrelsen en uppföljande inspektion. Då förvånades arbetsmiljöhandläggaren Christina Östberg över läget ombord:

– De har gjort ett fantastiskt arbete. Det är inte så att det inte finns problem ombord. Men nu har man fått skyddsorganisationen att fungera och kan ta itu med problemen och eventuella problem framöver, säger hon.

”Många mår dåligt”

Enligt Christina Östberg har man bland annat visat upp protokoll från skyddskommittémöten, som är ett forum för samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud, fackliga representanter, som visar att skyddsombud nu deltar på mötena, och att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar som det ska.

– När jag var ombord kollade jag att det stämde i samtal med de olika parterna.

Christina Östberg utesluter inte ytterligare en inspektion ombord fartyget längre fram för att säkerställa att allt fungerar.

Seko sjöfolks klubbsektionsordförande i Viking line instämmer om att mycket förbättrats det senaste året, men menar att flera problem kvarstår, bland annat när det gäller utredningar om kränkande särbehandling och riskbedömningar.

– Vi har också en fortsatt hög personalomsättning, det är stressigt och många mår dåligt. Sådant ändrar man inte på så lätt. Om vi inte får ordning på det här kommer det att bli en ny anmälan till Transportstyrelsen, säger Bent Björn-Nielsen till tidningen Sjömannen.