Det var förra året som personal larmade Transportstyrelsen om läget. Myndigheten genomförde en inspektion och riktade hård kritik mot hur arbetsmiljön ombord Viking Lines Cinderella hanterats. Något som Ålandstidningen skrev om i början av februari.

Förutom arbetsbelastning och uppgifter om trakasserier ska huvudskyddsombudet enbart deltagit vid ett av sju skyddskommittémöten de senaste två åren. Ingen ersättare har funnits på plats.

Inte heller restaurangverksamhetens skyddsombud har varit på mötena. Något som får kritik av Transportstyrelsen, då det finns stora problem inom just den avdelningen.

Ärendet på Transportstyrelsen är pågående och sekretessbelagt.

Vädjar i brev

Sekotidningen har tagit del av ett brev, som anställda i restaurangen, skickat i slutet av förra året till Arbetsmarknadsdepartementet där de vädjar om hjälp. Man skriver att det kommer ta för lång tid innan utredningen är avslutad, och att det krävs akuta insatser då man inte får gehör från ledningen eller ansvariga ombord.

I 36 punkter radas de aktuella problemen upp.

”Många har ont i magen av stress, ont i nackar, axlar, rygg, fötter, skenben, händer och fingrar. Ett flertal har sömnproblem, utvecklat högt blodtryck,” står det på en rad.

”Chefer vänder våra ”klagomål” på arbetsmiljö till att vi ”gnäller” och att vi ska klara av detta eftersom vi är anställda som servitörer.”

”Okunskapen hos personal är hög när det gäller vad man kan säga, många tror att de kommer att bli uppsagda ifall de yttrar sig.”

Departementet skriver i ett svar att det finns ett förbud mot ministerstyre.

En natt på partybåten

Reportage

”Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö”, säger Jens Andersson, som är departementssekreterare.

Enligt Sekos ombudsman Oskar Lindskog är arbetsmiljöproblemen inte unika för just M/S Viking Cinderella.

– Det finns liknande problem i hela branschen, något vi jobbar med hela tiden.

Olöst fråga

Arbetsbelastningen, sjukfrånvaron och stressen kan bero på att rederierna valt att över tid dra ned på antal personer i besättningen, enligt Oskar Lindskog.

– Då blir det tuffare och tuffare. Där hoppas vi att poolavtalet kommer att hjälpa till för att få bort osäkra anställningar, vikariat, visstid och säsong. De ska ersättas med tillsvidareanställningar med ett flexiblare schema. Då blir det lättare att få in personal.

Bjudresor till fartygsinspektörer

Nyhet

Sedan en tid finns ett central poolavtal som några rederier skrivit under. Avtalet innebär att säsongsanställda och visstidsanställda kan erbjudas fast anställning och månadslön. I gengäld får den poolanställde vara beredd att hoppa in vid behov. På Viking Line finns sedan tidigare ett liknande poolavtal.

En fråga som är olöst mellan Seko och Viking Lines är den om hur skyddsombud ska väljas.

På land utses skyddsombud av fackliga organisationer. Men till sjöss är det ombordanställda, enligt fartygssäkerhetslagen. Seko vill att det ska fungera som på land. Något som rederiet vägrar .

– Det är mycket oklart vad de vill ha istället. Vi står i dagsläget väldigt långt ifrån varandra. Men min uppfattning är att de arbetsmiljöproblem som finns borde vi kunna lösa tillsammans med rederiet.

Sekotidningen har sökt Viking Lines för en kommentar.