– Vi har gjort ett bemötande efter Transportstyrelsens inspektion och gått igenom våra rutiner. Arbetsmiljön är ett område som aldrig blir färdigt, det är något vi jobbar med kontinuerligt, säger Viking Lines personalchef, Lena Marcus.

I Transportstyrelsens rapport, som är sekretessbelagd men som Ålandstidningen tagit del av, framgår det att en del av besättningen upplever trakasserier och bestraffningar från chefer och arbetsledare. Dessutom är arbetsbelastningen och sjukfrånvaron stor.

– Det är ganska naturligt att det förekommer en viss del av stress på fartyg som är säsongsbetonat. Bemanningen anpassas med kort varsel. Bokningar kan plötsligt öka, eller så kan en kollega bli sjuk, vilket kan bli en belastning.

Enligt Lena Marcus har sjukfrånvaron inte ökat nämnvärt över tid.

– Vi tittar också på arbetstidsuppföljning. Det förekommer inte jättemycket övertid heller. Sen kan förstås arbetet vara intensivt de timmar man arbetar.

”Inte sett brevet”

I december skickades ett brev till myndigheter, däribland Arbetsmarknadsdepartementet, i vilket anställda vädjar om hjälp med att lösa den dåliga arbetsmiljön. Det handlar bland annat om arbetsbelastning, sjukfrånvaro, chefer som inte lyssnar på personal.

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar och inte politikers, skriver departementet i ett svar. Något som Lena Marcus också poängterar.

– Jag har inte sett brevet, och har svårt att ta ställning till vad man skrivit. Jag kan därför inte kommentera det. Men problemen ska i regel lösas var de finns och av närmsta chef eller med hjälp av fackliga förtroendevalda.

Hon menar samtidigt att Viking Lines ekonomi är en bidragande orsak till situationen ombord.

– Som aktiebolag har man haft det lite tufft. Man har vinstvarnat två gångar och arbetskraften har anpassats därefter.

Olöst fråga

Transportstyrelsen riktade kritik mot att huvudskyddsombudet bara deltagit vid ett av sju skyddskommittémöten de senaste två åren. Ingen ersättare har funnits på plats. Lena Marucs förklarar att det beror på att personen varit både föräldraledig och sjukskriven.

Frågan om val av skyddsombud är en fråga som är olöst mellan Seko och Viking Lines Cinderella. På land utses skyddsombud av fackliga organisationer. Till sjöss är det ombordanställda, enligt fartygssäkerhetslagen. Seko vill att det ska fungera som på land. Något som rederiet vägrar.

– Det är olyckligt att vi har olika syn på valprocessen. Men det är inte en fråga om hur vi vill ha det. Det är en fråga om hur lagen är skriven. Man ska inte enbart ha fackliga representanter, alla ska ha samma möjlighet att ställa upp som skyddsombud i valprocessen.

Lena Marcus säger att man fått besked från Transportstyrelsen att följa fartygssäkerhetslagen.

– Alla ska kunna vara skyddsombud. Det är ju så att fler och fler väljer att inte vara med i facket. Vi kan inte särbehandla människor.