Enligt Skanska har lönsamheten varit dålig i flera år. Konkurrensen är hård om de jobb som finns. Det handlar om snöröjning, väganläggning och underhåll.

–Vi har vidtagit åtgärder och kan inte göra mer. Det är ett tråkigt alternativ att lägga ner, men det är vad som återstår, säger Jacob Birkeland, presschef på Skanska.

”För många tjänstemän”

Enligt Seko finns det gott om jobb i norra Sverige, men facket menar att det inte går att få lönsamhet eftersom Skanska har för stor andel tjänstemän i relation till yrkesarbetarna.

–Varje vägarbetare ska dra in pengar till tre tjänstemän, då blir det för dyrt och går inte att tjäna pengar, säger Ola Fält, fackligt förtroendevald på Skanska.

Ett annat bekymmer, enligt Seko, är att Skanska tar in underentreprenörer som i sin tur gör att jobb försvinner för de som är anställda i företaget.

Ola Fält

–Vi säljer jobben, ibland till mindre seriösa bolag. Det förekommer i hela landet, säger Ola Fält.

Skanska har flera etableringar i norra Sverige. I Luleå försvinner verksamheten helt, vilket innebär att såväl tjänstemän som yrkesarbetare varslats. I Umeå är förhandlingarna klara och åtta yrkesarbetare har sagts upp. Förhandlingarna i Luleå är inte klara ännu.

Fler konkurser

En av de varslade som Sekotidningen talat med säger att hans personliga plan A är att han ska stanna kvar på Skanska. Han har arbetat länge i bolaget och trivs.

–Plan B är att söka jobb på ett annat företag i branschen. Det är inte lätt häruppe i norr, men hoppet är det sista som överger en, säger han, som inte vill framträda med namn.

Väg- och anläggningsbranschen i resten av Sverige har hittills klarat sig ganska bra. Enligt Seko har branschen inte drabbats av samma nedgång som banunderhållet.

–Antalet konkurser har visserligen ökat. Men arbetsmarknaden är så pass bra att de som slutat har hittat nya jobb direkt, säger Ingmar Fransson, ombudsman inom väg- och ban i södra Sverige.

Rent allmänt har arbetslösheten i Sekos branscher dock ökat. Det visar siffror från Sekos a-kassa.

Detsamma gäller generellt i hela landet. Enligt Arbetsförmedlingen ökade antalet arbetslösa under 2019 och var vid årsskiftet 7,4 procent. Prognosen är dock ljus, det finns en stor efterfrågan på arbetskraft.