För en vecka sedan meddelade Silja Line att de ställer in trafiken mellan Stockholm och Helsingfors med Silja Symphony. Beslutet togs efter att Finland stängt sina gränser. Sedan 19 mars körs enbart lasttransporter från Stockholm via Långnäs till Åbo med Silja Galaxy. 

Igår, tisdag, blev de sista detaljerna klara mellan Silja Line och de fackliga organisationerna på rederiet om korttidspermitteringar. Man följer det centrala permitteringsavtalet som innebär att de anställda går ned i arbetstid istället för att sägas upp. De får cirka 92,5 procent av sin lön genom att staten går in med ekonomiskt stöd till företagen som permitterar sina anställda.

Korttidsavtal

På sjöfartens område har Seko och arbetsgivarna i SARF i ett centralt avtal kommit överens om hur lokala avtal om korttidspermitteringar ska se ut.

Avtalet måste innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare som omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande. Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.

Folke Matrosow, sektionsordförande för Seko Silja Line, är nöjd med uppgörelsen. 

– I början, när antalet resenärer minskade kraftigt och man började prata om att tvingas dra ned på personal var många oroliga. Så var det tills korttidsavtalet kom som en liten julklapp. Jag är nöjd med att vi slapp varsla folk om uppsägning, säger han.

De flesta kommentarer som Folke Matrosow fått på uppgörelsen är positiva. Det finns också de som är kritiska, som undrar varför de ska gå med på att förlora en del av sin lön. 

– Mitt svar till dem är att det handlar om att välja. Antingen att ha jobb eller inte alls ha jobb, säger han.

Jobbar i genomsnitt 40 procent

Av totalt cirka 840 anställda inom Sekos avtalsområde på Silja Line behövs cirka 80 för att klara av de arbetsuppgifter som finns kvar. En del jobbar ombord på Galaxy som nu fungerar som lastbåt. På fartyget Symphony, som är upplagt, jobbar personalen med underhåll och bevakning.

Silja Line lägger upp scheman så att personalen kommer att jobba i genomsnitt 40 procent och vara permitterade till 60 procent. Rederiet ser till att varva sin personal så att det inte är samma människor i tjänst vecka efter vecka. När den anställda inte är i tjänst står hen till arbetsgivarens förfogande.

Att det krävdes flera förhandlingstillfällen innan det lokala avtalet blev helt klart beror på specifika förhållande för de som jobbar på sjön, förklarar Folke Matrosow. Under hela tiden har det varit viktigt för Seko att hålla medlemmarna informerade.

– Jag vill tacka fartygssektionerna som varje dag sett till att få ut aktuell information till personalen ombord, säger han.

På Silja Line gäller årsarbetsscheman. Det nya schemat för ett år framåt hann komma ut bara någon vecka innan de stora förändringarna. Parterna har kommit överens om att alla beviljade semestrar framåt är frusna. De som redan bokat en resa till sin planerade semester och som kan påvisa att resan är beställd ska dock få ta ut semester.

”Hoppas att får behålla jobben”

Även Viking Line, Rederi AB Eckerö och Forsea har tecknat ett lokalt korttidsavtal. Oskar Lindskog, ombudsman på Seko Sjöfolk, har förhandlat med alla utom Forsea. Det har skett i positiv anda.

– Jag hoppas att avtalet tillsammans med andra åtgärder vi vidtagit är tillräckligt för att få behålla jobben, säger Oskar Lindskog.
Andra åtgärder är bland annat en överenskommelse om periodschemaändringar innan möjligheten till korttidspermitteringar med statligt stöd kom till.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.