Seko genomför just nu för tredje gången en medlemsvecka. Tanken är att förtroendevalda och anställda ska prata med så många medlemmar som möjligt och att de ska värva nya.

Tidigare år har man lyckats värva lika många medlemmar under den här veckan som under en vanlig månad.

Coronakrisen gör att årets aktiviteter blir lite annorlunda än under de tidigare medlemsveckorna. Det blir färre besök på arbetsplatserna och fler telefonsamtal.

Dan Lagerkvist arbetar på Swemaint i Borlänge och spexar lite under medlemsveckan.

–Vi ställde in i våras på grund av coronan men nu bestämde vi att köra i alla fall. För att inte bidra till smittspridning så åker inte anställda ut på arbetsplatserna. Istället ringer vi upp medlemmar, vilket är viktigt där det inte finns fackliga ombud, säger Christoffer Söderlund, en av de ansvariga för medlemsveckan på förbundet.

Eftersom det blir färre resor för anställda och ombudsmän faller ett större ansvar på förtroendevalda och klubbar att ordna möten, bjuda på fika på sina arbetsplatser, grilla korv, svara på frågor och dela ut flygblad, berättar han.

–Vi har fått fler beställningar på material och ”give aways” än tidigare år. Det tyder på att klubbarna kommer att genomföra en hel del aktiviteter.

I år har Seko ett nytt inslag under medlemsveckan. Varje medlem som blir kontaktat ska svara på tre frågor, de finns även på ett av flygbladen. Frågorna har koppling till den kommande avtalsrörelsen.

Seko hoppas att svaren ska visa arbetsgivarna om att Sekos medlemmar anser sig hålla Sverige igång och vara värda mer än noll kronor i löneökning.

Fika på Seko Posten i Angered.

Arbetsgivarna i Svenskt näringsliv har sagt att det inte kan bli några löneökningar i år, på grund av krisen.

Plus att det är en enkät om huruvida Sekos medlemmar kan arbeta hemifrån.

Ganska ledande frågor?

–Ja, det kan man säga. Vi vet att majoriteten av medlemmarna inte kan arbeta hemifrån till exempel. Men det är bra att få det på pränt.

–Tanken är även att vi ska uppmärksamma våra medlemmar på att det är avtalsrörelse snart och vad det finns för krav från arbetsgivarna. Vi vill lyfta den frågan, säger Christoffer Söderlund.

Tre frågor till medlemmarna

  • Kan du arbeta hemifrån?
  • Anser du att ditt jobb är viktigt för att hålla Sverige igång?
  • Anser du att du är värd mer än de noll kronor i löneökning som Svenskt Näringsliv föreslagit?