Sekos ordförande Valle Karlsson, som valdes 2017, avgår nästa år. Det är allmänt känt, säger han till Sekotidningen.

–Den enkla förklaringen är att jag vid kongressen är 64,5 år. Det är då min tredje chans att gå i pension!

Som lokförare hade Valle 60 år som pensionsålder. Det försvann när han började som ombudsman på Seko.

–Som ombudsman fick jag istället möjligheten att pensionera mig vid 62 år.

Den chansen flyttades fram när han drygt 60 år gammal accepterade att bli vald till en 4 årig mandatperiod som ordförande.

–Nu är det tredje gången gillt och den här gången är det dags att kliva av.

Han tycker att det är för tidigt att summera åren som ordförande. Valle Karlsson har både en LAS-förhandling med arbetsgivarna och en avtalsrörelse att ta itu med innan det är dags att sätta punkt.

Världen förändras – facket också

Det senaste decenniet har Seko satsat mest resurser på det som kallas det kärnfackliga arbetet, det vill säga förhandling och organisering.

I kongressrapporten ”Seko Framtid” konstaterar förbundsstyrelsen att mycket hänt sedan början av 2010-talet och att det därför är dags att hitta nya arbetssätt. Eller med rapportens ord: ”För att hänga med i utvecklingen och vara fortsatt relevanta behöver även Seko följa med i utvecklingen.”

Kongresswebben

Det handlar om att stödja förtroendevalda, stärka arbetet för jämställdhet och jämlikhet, säkerställa det demokratiska inflytande i förbundet, öka representativiteten bland unga och utlandsfödda, utreda om det går att bedriva fackliga studier på andra språk än svenska.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag till beslut som lämnas av en enskild person eller en grupp av personer i exempelvis en förening. Motionen ska behandlas av ett beslutande organ, som kongress eller stämma.

Förbundet ska teckna arbetsmiljöavtal och avtal om tryggare anställningar, vara aktiva på sociala medier. Förbundsstyrelsen vill att fler medlemmar i Seko engagerar sig politiskt. Med ett undantag. Förslaget är att det inte ska vara möjligt att vara aktiv inom Sverigedemokraterna och samtidigt ha ett förtroendeuppdrag i Seko.

”Alla har inte råd köpa elbil”

Rapporten tar också upp klimatfrågan där förbundet slår fast att den dels engagerar unga och därför är en viktig fråga för facket, dels påverkar medlemmar i deras arbete, allt från brevbärare till vägarbetare vars arbete ställs inför tekniska utmaningar när det blir varmare.

Slutsatsen är att samhällets klimatpolitik bör utgå från ”vanligt folk” och ta hänsyn till att alla exempelvis inte har råd att köpa elbil eller har tillgång till laddningsstationer.

Tänk på när du skriver en motion

• Rubriken ska vara tydlig och beskriva vad motionen handlar om
• Ge en bakgrund till ditt förslag
• Berätta vad du vill ändra på, vilka förbättringar du vill ha igenom
• Sammanfatta dina förslag i att-satser
• Om du har fler förslag skriv en att-sats för varje förslag

Källa: Seko

Detta och andra förslag i rapporten uppmanas alla medlemmar motionera om. Alla aktiva medlemmar kan skicka motioner till kongressen. Det är nytt för i år. Ett beslut som togs 2017. Motionerna ska alltid passera ett klubbmöte som beslutar om man ska ställa sig bakom den eller inte.

Kongresswebben öppen

Om motionen avstyrks, det vill säga får nej på klubbmötet, kan medlemmen ändå begära att den skickas in till förbundsstyrelsen. Då tas den upp på kongressen.

–Medlemmarnas engagemang kring den riktning förbundet ska ta framöver är a och o för att vi ska vara starka och utvecklas som förbund. Vi hoppas därför att många så många som möjligt tar chansen att motionera i frågor som man tycker är viktiga, säger förbundssekreterare Anneli Jonsson.

Under hösten kommer mer material att läggas ut på Sekos kongresswebb. Där finns också vägledning och fråga svar om hur man gör om man vill skriva en motion, vilka tider som gäller och andra tips. Kongressen hålls i Stockholm 8 – 10 juni 2021.