Vad är en arbetsskada?

Det är en skada eller sjukdom som du fått på grund av en olycka eller som du på annat sätt fått av jobbet. Du kan också ha fått den på väg till eller från jobbet. Det kan också vara sjukdomar som beror på ditt jobb. 

Vad ska jag göra om jag får en arbetsskada?

Berätta för din chef. Din arbetsgivare ska sedan anmäla arbetsskadan till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket eller båda två, beroende på skadan. Om arbetsgivaren inte anmäler arbetsskadan kan du själv göra det. 

Vad betalar arbetsgivaren ut vid arbetsskada?

Om du blir sjukskriven på grund av arbetsskadan har du rätt till sjuklön. De första två veckorna betalas den ut av din arbetsgivare. Efter det betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. 

Hur mycket kan jag få i ersättning för en arbetsskada?

Du kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan betalar ut. Det kan vara arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för olika kostnader. Livränta är ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada påverkar din inkomst minst ett år framåt. 

Hur ansöker jag om ersättning från arbetsskadeförsäkringen?

Skicka in en ansökan till Försäkringskassan. 

Vad händer sedan?

När Försäkringskassan fått din ansökan ringer en handläggare upp dig för att starta en utredning. Försäkringskassan utreder om du har rätt att få ersättning eller ej. 

Kan jag även ansöka om ersättning hos AFA Försäkring?

Ja, det finns även en kollektivavtalad försäkring som AFA Försäkring har hand om. Försäkringarna som Seko är ansluten till hos AFA Försäkring heter TFA, TFA-KL, PSA. Du ansöker själv om dem hos AFA Försäkring