–Det är en upprättelse. Det finns bevis, ingen kan säga att jag är lat. Problemen i händer och fötter går inte över, men de är lättare att leva med när man vet vad de beror på, säger Eilert.

Länge tänkte han att det kunde vara cancer eller någon annan dödlig sjukdom. Nu vet han att det är jobbet som vägarbetare och förare av taxi, lastbil, skogs- och vägmaskiner som orsakat skadorna.

Agneta såg direkt

Eilert träffade Agneta Tiger på en konferens 2018 när han arbetade åt Svevia. Hon är ansvarig för Sekos försäkringsärenden i Mellannorrland och norra Norrland.

Jag förstår de som tar bort sig själva.

Eilert From

Hon har hjälpt många medlemmar att få sina arbetsskador godkända av Försäkringskassan. På konferensen såg Agneta att Eilert gnuggade händerna hela tiden och hon sa till honom efteråt, när han berättat om sina problem sa hon: Jag tror att du kan ha fått vibrationsskador med tanke på dina besvär och hur många år du exponerats för vibrationer.

–Hon är inte läkare, men hon såg direkt, säger han.  

Du ska anmäla det som arbetsskada sa Agneta, men Eilert sa emot.

–Jag sa att det är meningslöst. Ingen läkare tror mig.

Känseln är borta för alltid

Agneta stod på sig och han anmälde till Försäkringskassan och parternas försäkringsbolag AFA. Han kom till arbetsmiljömedicin som kunde mäta hans besvär och peka ut orsakerna.

–Det ska ju gå att mäta, annars räknas det inte, säger Eilert, som förstås är glad att det var möjligt.

Agneta Tiger;

–Han har en hög invaliditetsgrad, nio procent. Det låter lite men allt över två procent är mycket i försäkringssammanhang.

Min far hade samma problem som jag, han dog tidigt. Nu förstår jag vad han pratade om.

Eilert From

Eilert fick även veta att det inte finns någon behandling som kan minska besvären i händer och fötter. Det som gör att han tappar saker och inte kan känna skillnad mellan värme och kyla. Känseln är borta för alltid.

En operation gick dock bra. Han fick bort krampen i benen, den som kom efter bara ett par hundra meters promenad.

300 000 mil bakom ratten

Eilert From är 61 år och bor med sin fru i byn Vänjaurbäck utanför Lycksele. Redan som 15-åring började han arbeta med att lägga asfalt på sommaren och krossa sten med borr på vintern. Han och kollegorna borrade åtta timmar om dagen – så skulle det vara – och det skakade så mycket att han var tvungen att bita ihop tänderna för att de inte skulle gå sönder.

–I dag finns det en gräns på två timmar och maskinerna vibrerar inte.

När han lade asfalt körde bilisterna så fort förbi att stenar flög upp och kilade sig fast i benen på tonåringen.

–Folk var inte ett dugg bättre förr i trafiken, säger Eilert som är pensionär sedan 2020 .

Andra skäl till skadorna han lider av i dag är bilkörningen. Han har 300 000 mil bakom ratten på dåliga grusvägar, så illa underhållna att de var som tvättbrädor.

Inte varit sjukskriven

Alla maskiner han använt gick på diesel och han hade dagligen huvudvärk och halsbränna. Han var övertygad om att dieseln låg bakom och gick till företagsläkaren i början av 1990-talet.

–Läkaren sa: dumheter. Dieseln är så ren att den går att dricka, säger Eilert.

Alla dessa år som han försökt få gehör hos företagsläkarna känns svåra att tänka på idag. Att förlora känseln och ändå tvingas arbeta.

–Jag förstår de som tar bort sig själva.

Eilert bytte yrke ett par gånger, men bekymren fanns kvar. Han har jobbat i 45 år och inte varit sjukskriven.

”Jag har gjort mina timmar” som han säger.

Han har en hög invaliditetsgrad, nio procent. Det låter lite men allt över två procent är mycket i försäkringssammanhang.

Agneta Tiger, försäkringsombudsman

Kollegorna från tiden på NCC är också skadade eller döda.

–Min far hade samma problem som jag, han dog tidigt. Nu förstår jag vad han pratade om.

”Roligt jobba med Eilerts ärende”

Eilert har fått ersättning för medicinsk invaliditet från AFA försäkring. Det är en engångsersättning som är skattefri och den fick han förra året.

Han får även livränta från Försäkringskassan. Inkomstförlusten utöver det Försäkringskassan ersätter har AFA ännu inte prövat.

–Det beslutet väntar vi på, säger Agneta Tiger.

Att få ekonomisk ersättning är välkommet, tycker han, men det är inte det viktigaste. Han pekar än en gång på att den stora skillnaden är att få erkänslan, att hans svårigheter beror på arbetet. Att det är bevisat.

Agneta Tiger säger att det varit roligt att jobba med Eilerts ärende.

–Han var så skeptisk när jag föreslog att ansökan skulle göras och det kan jag förstå på ett sätt. Det är inte helt självklart att få sina skador godkända trots att man har besvär, säger hon.

Eilert har det bra nu

Det finns ett par diagnoser som kan ge rätt till ersättning för medicinsk invaliditet från AFA Försäkring trots att Försäkringskassan inte godkänt skadan. Det är bland annat buller- och vibrationsskador.

–Det är ganska många medlemmar som har dessa besvär då de arbetar i en miljö där de exponeras under mycket lång tid, säger Agneta.

Hur mycket ersättning Eilert till slut får totalt sett är inte klart ännu, men både han och Agneta är glada över att skadorna äntligen godkänns. Han har det bra just nu.

AFA-försäkring

Ägs av arbetsmarknadens parter och har hand om kollektivavtalade försäkringar för 4,8 miljoner anställda.

Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

AFA betalade ut 9,2 miljarder kronor 2019.

Källa: AFA