SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har gått igenom de senaste årens studier om samband mellan arbetsmiljön och en ökad risk för att få besvär och sjukdomar i nacke, axlar, armar, armbågar och händer.

Det har tillkommit fler studier som visar på en ökad risk. Det gäller exempelvis för arbete med framåt- eller bakåtböjd nacke och arbetsställningar där överarmarna lyfts högt. 

Ansiktsbild på överläkare Helena Sandén.
Helena, Sandén, överläkare och docent vid vid AMM, Arbets och Miljömedicin, Sahlgrenska.

Helena Sandén, docent i arbets- och miljömedicin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset var sakkunnig i arbetet med rapporten.

Varför kan det nu bli lättare att få en arbetsskada godkänd? 

– Försäkringskassan brukar använda SBU:s rapport när de gör bedömningar om arbetsskador och ersättningar. Den här rapporten kompletterar en tidigare som kom 2012. 

Vad är skillnaden mellan den gamla och nya rapporten?

– Nu har man forskat mer och kommit fram till lite mer vad gäller sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och besvär och sjukdomar.

Vad hoppas ni att slutsatserna i den ska leda till? 

– Till att Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och fackföreningar tar till sig denna kunskap, så att de förebygger arbetsskador.