Under en längre tid har tågpersonal runt om i landet larmat om en ökad otrygghet och utsatthet. Ökad bemanning ombord tågen är ett krav som framförs ideligen men som arbetsgivare inte velat gå till mötes om.

Det är orimligt att våra medlemmar ska vara rädda för att gå till jobbet och riskera att bli sönderslagna för att de gör sitt jobb. 

Valle Karlsson, förbundsordförande Seko

Ett annat förslag som nyligen lyfts är att införa biljettspärrar och att kunna porta vissa resenärer från att köpa biljett.

Valle Karlsson, förbundsordförande vill inte avfärda denna möjlighet helt och hållet:

– Problemen med hot och våld mot våra medlemmar är nu ett såpass stort problem att alla alternativ måste övervägas för att få ett stopp på detta. Det är orimligt att våra medlemmar ska vara rädda för att gå till jobbet och riskera att bli sönderslagna för att de gör sitt jobb. 

Stationsspärrar: På vissa stationer

Valle Karlsson är även tveksam till om kostnaden för biljettspärrar står i proportion till vad man får ut av det.

– Jag ser hellre att man först prövar andra vägar och de primära krav vi har. Att hägna in stationsområden är en fråga som i så fall är nästa steg, när andra saker är prövade och inte gett önskat resultat. Men jag vill inte utesluta något i den alarmerande situation våra medlemmar befinner sig i.

I Storbritannien finns stationsspärrar på många stationer. Giltig biljett måste användas för att ta sig ut på plattformen. I Stockholmsområdet finns det spärrar i pendeltågstrafiken.

– Med spärrar får du bort de som av något skäl inte har giltig biljett. Men många av de här som ställer till med problem på tåg har biljett. Problemet är deras sätt att agera. Det kan fortsatt bli problem med tjuvåkning, till exempel att man köper den billigaste biljetten till nästa station men åker en längre sträcka. Då kommer man ställa till med problem ändå.

”Det får vara nog”

Martin Alnebring, ordförande i Seko Spårtrafik, föreslår även att man ska kunna porta vissa resenärer från att köpa biljett, exempelvis om man har dömts för misshandel eller hot mot en någon tåganställd. Valle Karlsson tror inte man kommer åt problemet med hot och våld mot tågpersonal på det viset.

– Man blir portad men man kan be en vän att köpa en biljett. Biljettautomaterna som vi har i dag kräver inte id för att få köpa biljett, säger Valle Karlsson.

Den 19 februari inledde Seko en kampanj mot hot, våld och sexuella trakasserier i spårtrafiken.

Förbundet kräver stopp för ensamarbete, bättre offentlig upphandling, att man ska utreda möjligheten till tillträdesförbud och ökad samverkan mellan tågoperatörer och samhället.

– Det får det vara nog nu. Det är dags för en nationell samordning för att få ett stopp, sade Gabriella Lavecchia, vice ordförande för Seko.