I en kampanj som startar idag har Seko fyra huvudkrav:

  • Stopp för ensamarbete
  • Bättre offentlig upphandling
  • Utred möjligheten till tillträdesförbud
  • Ökad samverkan mellan tågoperatörer och samhället

–Ofta befinner sig tågvärdar ensamma ute i tåget och blir därför extremt utsatta när resenärer är hotfulla och våldsamma, säger Gabriella Lavecchia.

”Utred tillträdesförbud”

Ökad bemanning ombord på tågen skapar en bättre arbetsmiljö och personalen kan känna sig tryggare.

Gabriella Lavecchia

–Som ensam ombord på tåget finns inget skydd, ingen som kan stötta och det finns få ställen där du kan stänga in dig för att skydda dig.

Seko uppmanar regeringen att utreda möjligheterna att utfärda tillträdesförbud för resenärer som återkommande utgör ett hot mot säkerheten.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete har stora brister.

Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman

Förbundet tycker även att det är dags att det ställs krav på bemanning när trafiken handlas upp. Förbundet kräver att varje tågset ska ha minst två ombordanställda.

Sekos arbetsmiljöombudsman Helené Zallin säger till Sekotidningen att reglerna om ensamarbete dessutom behöver förstärkas.

–Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete har stora brister, de är undermåligt skrivna när det gäller vad som är att betrakta som ensamarbete, säger hon.

Pandemin har försämrat läget

Det har förekommit att tågpersonal fått höra att de inte en ensamma på tåget så länge det finns passagerare ombord, som teoretiskt sett kan ingripa.

Enligt Martin Alnebring, ordförande i Seko spårtrafik, har läget ombord försämrats under coronapandemin,

­–Pandemin tillför ytterligare en dimension av otrygghet när tågvärdar ska avvisa en allt större grupp av resenärer som struntat i att köpa biljetter, framför allt på kortare sträckor, säger han.

Den senaste tiden har det åter uppmärksammats hur anställda ombord på tågen utsätts för hot och våld. SJ har hotat med att sluta stanna vid Kumla station för att få mer stöd från polisen och få kommunerna i Närke att agera mot de som angriper ombordpersonalen.

Ett förslag från Sekos branschorganisation inom spårtrafiken  är att sätta upp stationsspärrar för resenärer så att de inte kan stiga ombord på tågen utan biljett.

Krav på polisanmälan

Hot och våld är inget nytt i spårbranschen. I en rapport som förbundet släppte i december 2019 svarade varannan ombordanställd Sekomedlem att det dagligen eller någon gång i veckan förekom hot på arbetsplatsen.

Pandemin tillför ytterligare en dimension av otrygghet när tågvärdar måste avvisa fler utan biljett.

Martin Alnebring, ordförande Seko Spårtrafik

Sju av tio av de tillfrågade tågvärdarna instämde helt eller delvis i att hot och våld var ett allvarligare problem i december 2019 jämfört med ett år tidigare. Sen dess har alltså läget försämrats ytterligare.

Helené Zallin tror att företagen i branschen måste lyssnar mer på personalen och skyddsombuden. Det ska finnas rutiner så att tågvärdarna vet hur de ska agera.

Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman på Seko.

–I dag brister det i samverkan lokalt. Arbetsgivarna gör ofta sina riskbedömningar på huvudkontoret, men inga som är lokalt anpassade till den verkliga arbetsmiljön, säger hon.

”Personalen vet vad som händer”

Det blir ett glapp mellan hur företaget tror att det är och verkligheten.
–Det är de som arbetar på tågen, på den specifika linjen som vet hur problemen ser ut, som är med när det händer.

–Den kunskapen är viktig att ha med sig när arbetsgivarna tar fram rutiner för hur de anställda ska göra när de utsätts för hot och våld, säger hon.

På Sekos lista finns också krav på att tågoperatörerna ska ta ett större ansvar och polisanmäla alla brottsliga händelser som sker ombord på tågen.