Martin Alnebring betonar att hot och våld inte bara är ett ökat problem för SJ:s personal, utan ett större samhällsproblem. Det bottnar sig i att personer åker utan biljett och sedan agerar hotfullt eller med våld ombord på tågen.  

– Det behövs fysiska barriärer för att kunna porta folk som saknar giltig biljett. Folk som saknar giltig biljett har de facto inget att göra på stationen.

Våldsamma passagerare

Nyligen gick SJ ut med att tåg eventuellt kan stoppas från att stanna vid Kumla tågstation.

Detta efter att flera månader av hot och våld på regionaltågen i Mälardalen och Bergslagen. Personal har mordhotats, fått ta emot spot och sparkar. Bombliknande föremål kastades nyligen in i ett tåg, som fick tömmas på passagerare. Framför allt på sträckorna Örebro-Laxå, men även Örebro-Kumla-Hallsberg.

SJ nyligen förstärkt bemanningen på tågen, infört väktare och utökat samarbete med polisen.

Hur ser situationen ut nu?

– Jag vet inte riktigt. Men det sker incidenter inom spårtrafiken varje vecka, säger Martin Alnebring.

Fakta: Våldet ökar

Enligt en rapport från Seko, Med hälsan som insats (2019), svarade en av fem ombordanställda att det förekommer våld på arbetsplatsen dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan. Det kan röra sig om knuffar, slag mot kropp eller ansikte.

Hela 70 procent instämde helt eller delvis i att hot och våld är ett allvarligare problem 2019, jämfört med 2018.  Detta innebär en fördubbling mot när Seko senast ställde frågan år 2009. Då var det 35 procent.

Även hot och trakasserier är vardag bland den personal som ska visera biljetter.

Källa: Seko

Har ni haft nya diskussioner med SJ för att arbetsgivaren ska göra mer för att förbättra situationen?

– SJ kan inte göra mer än vad de redan gör. SJ sköter det här exemplariskt. SJ har ansvar för vad som sker ombord tågen, men inte ansvar för vad som sker på stationerna.

Hur upplever personalen situationen, känner man att man har ett starkt stöd från arbetsgivaren?

– Det skulle jag anse att man känner.

Efterlyser kraftfulla åtgärder

Martin Alnebring menar att frågan om hot och våld behöver hanteras på nationell nivå. Han vill att man inrättar en samordning mellan aktörer för att förbättra arbetsmiljön.

– Vilka äger problemet? Det är inte SJ. Det är samhället som gör det. Vilka intressenter har du då som ska trygga kollektivtrafiken. Jo, det är tågoperatörerna, trafikhuvudmännen, Trafikverket, Järnhusen och SKR, (Sveriges Kommuner och Regioner). Någon på ministernivå måste även in och stötta det här arbetet.

– Sen kan man även ändra om i lagstiftningen för att trygga yrkesrollen och stärka det dagliga skyddet för tågvärdarna.

Vad skulle det vara?

– Utveckla tjänstemannarollen. Öka straffskalan. Se över möjligheten att införa krav på ID-handling för att få köpa biljett. På det viset skulle man kunna porta vissa personnummer som inte sköter sig från att köpa biljetter.

– Om du jämför med flyget. Vad finns där? Om du exempelvis tvingar ned ett flygplan så blir det kraftfulla böter. Det är sådana möjligheten jag vill att man ska titta på för spårtrafiken.