– Kör hårt, Seko har full förståelse för Handels. Det får vara nog nu, vi kan inte gå med på att kvinnor ska släpa efter, vi måste göra någonting, säger avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
Striden gäller framförallt lönekraven, där Handels driver frågan om jämställdhetspotter hårt. Förutom de 860 kronor som är LO-samordningens grundkrav yrkar Handel på ytterligare 100 kronor för detaljhandeln, där medellönerna ligger under 22 400 kronor.
Även kravet om att minska visstidsanställningarna är föremål för konflikten.
Arbetsgivarna i Svensk Handel säger nej till jämställdhetspotter, liksom övriga arbetsgivarorganisationer, och till alla löneökningar över 2,6 procent, som är det så kallade märket, som industrin satt.
2,6 procent på Handels avtalsområden, framförallt inom detaljhandeln, är betydligt mindre pengar än det är för industriarbetarna, eftersom medellönerna skiljer sig åt. Därför begär de kvinnodominerade förbunden mer.
I 95 fall av 100 leder inte varsel till strejk eller konflikt, enligt strejkforskaren Christer Thörnqvist.
– Men i år finns det en reell möjlighet att det blir en stor konflikt, säger han.
Anledningen är att Medlingsinstitutet sagt att de inte går in och medlar om krav som överstiger industrinormen, 2,6 procents löneökning. Ett låglöneförbund inom LO kan inte gå med på att medlemmarnas löner halkar efter industrin, tror Christer Thörnqvist.
– Jag är förvånad. Deras uppdrag är att arbeta för en sund lönebildning och att industrin ska vara lönenormerande, men det betyder inte att industrin ska vara löneledande, säger han.
Seko kritiserar Medlingsinstitutets agerande.
– Det är ett fullständigt felaktigt agerande, säger Sven-Olof Hellman. Deras roll är inte att tala om vilka siffror som ska gälla. De har en instruktion de ska hålla sig till, nämligen att se till att det är en väl fungerande lönebildning i Sverige.