Den så kallade muntliga förberedelsen ska klargöra vad parterna vill och vad de är ense och oense om och mötet leddes av Jonas Malmberg, en av Arbetsdomstolens domare.

Arbetsledare på ISS åtalas för sexuella trakasserier

Nyhet

Förbundsjurist Ellinor Gudmundsson från LO-TCO Rättsskydd företrädde Seko och hon tycker inte att det kom fram något nytt under mötet.

Seko hävdar sexuella trakasserier

Seko står fast vid att två arbetsledare på ISS på olika sätt sexuellt trakasserat tre kvinnliga biljettkontrollanter, varav en känt sig tvingad att sluta sin anställning. Seko redogjorde för flera allvarliga händelser, där arbetsledarna bland annat kommenterat kvinnornas kroppar, frågat om det fått ”knulla” och kommit in i omklädningsrum trots att kvinnorna sagt nej.

Seko: ISS har ansvar för sexuella trakasserier

Nyhet

En av arbetsledarna har nyligen åtalats för att ha tittat in i omklädningsrummet utan tillåtelse.

Almega bestrider alla uppgifter

Motparten Almega håller också fast vid sin åsikt om vad som hänt. Arbetsgivarna anser dels att de två arbetsledarna inte representerar bolaget, eftersom de inte har någon hög position inom ISS, dels att det som Seko påstår aldrig har inträffat. Almega anser också att de faktum att arbetsledarna och de tre kvinnorna träffats utanför arbetstid på gemensamma aktiviteter visar att de på något sätt accepterat arbetsledarnas jargong.

Under eftermiddagen i dag fortsätter parternas samtal med så kallade förlikningsförhandlingar. Det betyder att de kan göra upp utan att Arbetsdomstolen prövat frågan.

Om parterna inte blir överens blir det huvudförhandling veckan efter midsommar 2019.