Åtalet gäller en händelse hösten 2017. Då uppger två kvinnliga biljettkontrollanter att den nu åtalade arbetsledaren dragit undan ett draperi när de bytte om inför arbetsdagen. Kvinnornas upplevelse är att de gjort klart för mannen att de inte ville att han skulle dra undan draperiet. Av åtalet framgår att han dagen efter ska han, inför deras kolleger, ha kommenterat trosorna som en av kvinnorna hade på sig.

Det är att betrakta som sexuellt ofredande, menar åklagaren.

Seko: ISS har ansvar för sexuella trakasserier

Nyhet

Ingen påföljd vald

–Mannen har en annan version av det som hänt, men det är inte min uppgift att bedöma vad som stämmer. Det är upp till tingsrätten, säger Kajsa Hultqvist.

Hon har ännu inte kommit fram till vilken påföljd hon ska yrka på.

Tre kvinnliga biljettkontrollanter polisanmälde i våras två arbetsledare vid ISS biljettkontrollen i Stockholm för sexuella trakasserier.

Åklagaren har nu alltså valt att åtala en av arbetsledarna för en enskild händelse. Den andre är inte längre misstänkt för brott.

Den åtalades advokat Victor Svartz har i dagsläget ingen kommentar till åtalet.

Lite rättvisa

En av kvinnorna säger till Sekotidningen att det känns skönt att åtminstone en händelse leder till åtal.

–Det är lite rättvisa i det här, säger hon.

Tamsons uppsökt om trakasserier på ISS

Nyhet

Samtidigt är hon besviken över att den andre arbetsledaren frias.

De sexuella trakasserierna på ISS biljettkontrollen ska tas upp i Arbetsdomstolen, sedan Seko stämt ISS för bland annat diskriminering och sexuella trakasserier.