I oktober kommenterade Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia arbetsgivarens inställning med att ifrågasätta hur ett stort företag helt kan ha missat metoo-rörelsen och alla kvinnors vittnesmål om sexuella trakasserier.

Tamsons uppsökt om trakasserier på ISS

Nyhet

I yttrandet till AD går LO-TCO Rättsskydds förbundsjurist Ellinor Gudmundsson igenom grunderna för Sekos stämning och redogör i detalj för hur de anklagade arbetsledarna agerat. Hon beskriver hur de vid upprepade tillfällen kommenterat kvinnornas kroppar och hela tiden anspelat på sex. Något som kvinnorna tagit mycket illa vid sig av.

Arbetsledarna företräder bolaget

ISS påstod i sitt svaromål att arbetsledarna inte företräder bolaget eftersom de inte har någon hög position i företaget. Seko anser att arbetsledarna har så omfattande arbetsuppgifter, såsom att fatta beslut om uppsägning, att de har en beslutanderätt som avses i diskrimineringslagen. Därför är deras agerande bolagets ansvar.

Vittnesmål om grova kränkningar på ISS biljettkontroll

Nyhet

ISS har också hävdat att de tre kvinnorna och arbetsledarna umgåtts privat och att det på något sätt lägger ett ansvar för det som hänt på kvinnorna. Seko avvisar detta och menar att kvinnorna varit i beroendeställning till sina chefer och att det är avgörande.

Seko anser inte heller att företaget vidtagit tillräckliga åtgärder när anklagelserna om trakasserier blev kända. ISS menar att företaget gjort tillräckligt för att förebygga fortsatta trakasserier.

Seko stämde i juni

Seko stämde ISS till Arbetsdomstolen i juni i år efter att företaget inte ingripit mot att tre kvinnliga medlemmar utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats, ISS biljettkontrollen i Stockholm. ISS sköter biljettkontrollen i kollektivtrafiken på uppdrag av Stockholms läns landsting.

En av kvinnorna Aldijana Omerovic Herbert har förgäves försökt få den politiskt ansvarige, moderata trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att uttala sig om det som hänt på biljettkontrollen och ta ansvar som upphandlare. Socialdemokraterna i landstinget anser att SL sak bryta kontraktet med ISS.

I slutet av november fortsätter processen i AD med en muntlig förberedelse.